Slovníky Lexicon 5 pro PC a notebooky.

lexicon 5    


Slovníky obsahují rozsáhlou a aktuální slovní zásobu včetně odborné terminologie. Vyhledávání hesel na počítači je snadné a velmi rychlé. Elektronické slovníky nabízejí několik možností, jak vyhledat neznámé slovo. Můžete ho napsat do zadávacího pole či ho přenést přes schránku, nejjednodušší možností je funkce mouse-over, díky níž stačí najet kurzorem nad slovo a ihned se zobrazí jeho překlad. Tato funkce je u nás unikátní.

Slovníky Lexicon kromě hesla zobrazí i mnoho dalších užitečných informací. Jsou to např. synonyma či antonyma k danému heslu, seznam všech slov se stejným slovním základem, ale jinou předponou či příponou, seznam všech složených slov či kolokací, které obsahují kmen nalezeného slova, odkazy na tematické okruhy, které dané heslo obsahují. Díky těmto informacím si studenti přirozeně rozšiřují slovní zásobu. Pro výuku je užitečná také možnost přehrání vzorové výslovnosti, zobrazení tvarosloví zadaného hesla - podrobné tabulky jeho skloňování nebo časování,  přehled gramatiky nebo funkce Učení a zkoušení slovíček. Slovníky Lingea jsou vybaveny i schopností vyhledat heslo v libovolném tvaru, což ocení zvláště začátečníci, kteří cizí jazyk ještě neznají tak dobře, aby si základní tvar odvodili sami.  

Druhy elektronických slovníků

Přehrajte si videoukázky funkcí slovníků Lingea Lexicon 5 nebo si slovník zdarma stáhněte a vyzkoušejte!

lexicon 5