Elektronické slovníky

lexicon 5    

Slovníky obsahují aktuální slovní zásobu různého rozsahu, včetně odborné terminologie. Vyhledávání hesel na počítači je snadné a velmi rychlé. Máte několik možností, jak vyhledat neznámé slovo:
  1. napsat slovo do zadávacího pole
  2. zkopírovat slovo přes schránku
  3. použít funkci mouse-over, stačí najet kurzorem nad slovo a ihned se zobrazí jeho překlad. 
Aplikace Lingea umí vyhledat heslo v libovolném tvaru. To ocení hlavně začátečníci, kteří cizí jazyk ještě neznají tak dobře, aby si základní tvar odvodili sami.  

Slovníky Lexicon kromě hesla zobrazí i další užitečné informace. Jsou to např. synonyma a antonyma, seznam všech slov se stejným slovním základem, ale jinou předponou či příponou, seznam všech složených slov či kolokací, které obsahují kmen nalezeného slova, odkazy na tematické okruhy, které dané heslo obsahují. Díky těmto informacím si žáci přirozeně rozšiřují slovní zásobu.

Pro výuku je užitečná také možnost přehrání vzorové výslovnosti, zobrazení tvarosloví zadaného hesla - tabulky jeho skloňování nebo časování,  přehled gramatiky nebo funkce Učení a zkoušení slovíček. 
náhled hesla ve slovníku

Druhy elektronických slovníků

Přehrajte si videoukázky funkcí slovníků Lexicon 5 nebo si slovník zdarma stáhněte a vyzkoušejte!

Chcete se nás na něco zeptat? Pište e-mail skoly@lingea.cz nebo volejte 541 233 160.