Využití slovníků v rámci projektů na distanční vzdělávání a online výuku

Máme pro vás inspirace v podobě knižních a elektronických slovníků a další jazykové literatury.

slovníky


Uplatnění slovníků

- přímo ve výuce, doma při přípravě na vyučování
- při tvorbě nových sad vzdělávacích materiálů, nových výukových lekcí
- na školeních pro učitele k využívání efektivních vyučovacích metod a forem
- na jazykových kurzech pro učitele

Podívejte se na metodické příklady pro český jazyk a pro cizí jazyky. Jsou to náměty, jak různě lze využívat slovník na počítači ve výuce nebo v přípravě zajímavých cvičení.

Výsledky používání slovníků
- zkvalitnění vlastní výuky, posun v jazyce
- podpora individuálních schopností žáků, zvýšení jejich zájmu o jazyk a zlepšení studijních výsledků žáků
- pomoc pedagogickým pracovníkům při přípravě na vyučování, zvýšení jejich jazykových kompetencí

Na žáky jsme mysleli i atraktivním tiskem knižních slovníků. Naším cílem bylo, aby se jim s knihami dobře pracovalo a hesla byla i pro začátečníky co nejpřehlednější. Přímo pro potřeby ZŠ je navržena sada školních titulů: školní slovník, školní mluvník (pro angličtinu a němčinu) a školní pravidla českého pravopisu. Maturanty vyhledávaná jsou zase naše praktické slovníky, velká slovní zásoba bez jakýchkoliv příloh. Celou nabídku slovníků a dalších knih včetně ukázkových stran najdete zde.

Elektronické tituly jsou pro žáky atraktivnější než knihy, práce s nimi je pro ně pohodlnější, rychlejší a tím i efektivnější. Celou nabídku najdete zde.
Všechny Lexicony si můžete nezávazně vyzkoušet. Z aktivačního centra si stáhněte a nainstalujte slovníky podle svého výběru. Získáte tak plné verze funkční po dobu 30 dnů.

Tip pro pedagogy: Vyzkoušejte nové slovníky Lexicon 7 Platinum, největší současné slovníky! Aktuální slovní zásoba, detailní zpracování hesel se spoustou příkladů a jedinečných funkcí.