Inspirace do výuky

Podpora on-line výuky v době pandemie, materiály pro cizí jazyky a češtinu

vyuka.lingea.cz:  učebnice pro 4 jazyky (angličtina, němčina, francouzština a španělština), mluvníky, konverzace, gramatiky. Více...
slovniky.lingea.cz: přehledné a podrobné slovníky s výslovností, základní gramatika, konverzace, učení slovíček z lekcí
nechybujte.cz: český jazyk on-line (výkladový slovník, slovník cizích slov, pravidla pravopisu, gramatika, slovník synonym). Více...

Všechny tyto stránky můžete využívat na počítači i tabletu, doma i ve škole. Přístup k nim je zdarma a bez nutnosti jakékoli registrace.

Dál najdete různorodé tipy na zpestření hodin jazyků, lze je využít i pro tvorbu domácích úkolů nebo hádanek. Některé materiály  jsou umístěny na portále RVP.   

Jazyky

Veselá čeština
Materiál tvoří 10 pracovních listů A4 s různorodými úkoly do hodin českého jazyka. Jedná se o zadání  netradičních úkolů, hádanek, vhodných doplněk do opakovacích nebo suplovaných hodin. Při práci doporučujeme využívat český výkladový slovník a pravidla pravopisu, ať už v knižní nebo elektronické podobě na www.nechybujte.cz.   

Abeceda a synonyma, jak je (asi) neznáte
Soubor (.pdf) obsahuje 4 stránky náročnějších úkolů do češtiny. Žáci si procvičí třídění podle abecedy,  synonyma a antonyma, nechybí ani práce se slovy cizího původu. Vhodné do opakovacích hodin nebo na domácí procvičování. U složitějších úkolů dětem pomohou jazykové příručky nebo stránky o češtině www.nechybujte.cz.

Anglické pětiminutovky
Veselý pracovní list (.pdf) pro začátečníky a mírně pokročilé. 
Obsahuje anagramy anglických názvů zvířat a tajenku navíc! 

Práce se slovníkem 
Náročnější pracovní list (.pdf) k procvičování anglické abecedy a efektivní práce se slovníkem. Různé úrovně obtížnosti. Navíc doplňovačky a křížovka.  

Desetiminutovka s tajenkou 
Stránka (.pdf) pro pokročilejší spojená s luštěním tajenky. V deseti minutách si žáci procvičí zeměpis, překlady anglických vazeb a idiomů. Tajenka obsahuje citát z filmu Forest Gump.  

Příklady využití elektronických slovníků Lingea ve výuce jazyků
Metodické příklady pro češtinu (.pdf) a pro cizí jazyky (.pdf, zejména angličtina a němčina)

Další oblasti a předměty

Velikonoční testík
Interaktivní velikonoční test (.xlsx) obsahuje deset otázek zaměřených na velikonoční zvyky, typu ano/ne. Za každou správnou odpověď se objeví jedno malované vajíčko. Odpovídat lze víckrát, po správném zodpovězení všech otázek se odkryje tajenka. Otázky si můžete na pomocném listu snadno libovolně změnit, stačí je přepsat spolu se správnou odpovědí. Do interaktivního testu se nové otázky doplní automaticky.

Vánoční testík
Další podobný interaktivní test (.xlsx), tentokrát zaměřený na vánoční zvyky. Za každou správnou odpověď se objeví na stromečku jedna baňka. Ve finále děti zjistí, jaký dárek se skrývá pod stromečkem. I zde lze otázky měnit.

Poznáte známá místa (nejen) Evropy?
Poznáte, v kterých zemích a na kterých místech byly pořízeny tyto fotky? 
12 fotografií z produkce Lingea s.r.o., 12 známých míst, 12 pokusů.  Více...   

Poznáte známé opery?
Poznáte podle obrázků české a světové opery?
Vyzkoušejte si s dětmi. Zadání (.pdf) najdete zde.

Excel - převod textu do Morseovky a zpět. Odstranění diakritiky z textu
Automatický převod textu do Morseovy abecedy a zpět. Dále odstranění diakritiky z textu. Vhodný námět do hodin informačních technologií.   

Excel - evidence docházkyFormulář je určen pro evinenci docházky zaměstnanců, externistů či studentů. Byl vytvořen ve společnosti Lingea a je vyzkoušen v praxi.

Letos připravujeme také publikace do dalších předmětů.