Doporučený slovník k maturitě z AJ

podrobný praktický slovník.


Praktické slovníky Lingea

splňují požadavky, které na slovníky kladou pravidla nové maturity a jsou dostatečně podrobné. Neobsahují žádné přílohy věnované písemnému projevu, které u této zkoušky nejsou povoleny (např. základní charakteristiky vybraných typů textů, vhodné fráze, oslovení nebo zakončení dopisů). Jedná se o oboustranné překladové slovníky v pevné obálce, obsahují přibližně 70 000 hesel. 
Nabídka jazyků: anglickýněmeckýruskýfrancouzskýšpanělský, italský a portugalský.

Podívejte se na ukázkové stránky! Podrobnosti se zobrazí po kliknutí na obálku vybraného slovníku.

anglický slovník  německý slovník  ruský slovník  francouzský slovník  španělský slovník  italský slovník 

 

Školní tituly pro češtinu

školní pravidla pravopisu školní slovník současné češtiny  česká gramatika

Nejnovější školní pravidla českého pravopisu, vydání 2016
se schvalovací doložkou MŠMT pro ZŠ i SŠ platnou do roku 2022. Aktuální slovní zásoba včetně velkého množství příkladů. U každého hesla jsou uvedeny podrobné tvaroslovné informace. Navíc v knize najdete rámečky s jazykovými zajímavostmi. Do pravidel je zapracována i norma ČSN 016910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory z roku 2014.

Školní slovník současné češtiny
jediný aktuální český výkladový slovník určený předdevším žákům. Přispívá ke zlepšení porozumění textu, pomáhá s rozslišováním významů slov a s jejich správným užitím ve větách.  Knihu lze užívat také jako slovník cizích slov.

Gramatika současné češtiny
všechny běžné gramatické jevy vysvětluje pomocí jednoduchých pouček, příkladů a tabulek. Upozorňuje také na problematické jevy současné češtiny, najdete zde například část věnovanou stále rostoucímu počtu cizích a přejatých slov. K dispozici také jako e-book.