K maturitě doporučujeme tyto pomůcky

anglicky-prakticky-3.jpg (84 KB)


Praktické slovníky

splňují požadavky, které na slovníky kladou pravidla nové maturity. Neobsahují žádné přílohy věnované písemnému projevu, které u této zkoušky nejsou povoleny (např. základní charakteristiky vybraných typů textů, vhodné fráze, oslovení nebo zakončení dopisů). Jedná se o oboustranné překladové slovníky v pevné obálce, obsahují přibližně 70 000 hesel. 
Nabídka jazyků: anglický, německýruskýfrancouzskýšpanělský.

 

školní pravidla pravopisu     školní slovník současné češtiny      česká gramatika

Nejnovější školní pravidla českého pravopisu, vydání 2016
se schvalovací doložkou MŠMT pro ZŠ i SŠ platnou do roku 2022. Aktuální slovní zásoba včetně velkého množství příkladů. U každého hesla jsou uvedeny podrobné tvaroslovné informace. Navíc v knize najdete rámečky s jazykovými zajímavostmi. Do pravidel je zapracována i norma ČSN 016910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory z roku 2014.

Školní slovník současné češtiny
jediný aktuální český výkladový slovník určený předdevším žákům. Přispívá ke zlepšení porozumění textu, pomáhá s rozslišováním významů slov a s jejich správným užitím ve větách.  Knihu lze užívat také jako slovník cizích slov.

Gramatika současné češtiny
všechny běžné gramatické jevy vysvětluje pomocí jednoduchých pouček, příkladů a tabulek. Upozorňuje také na problematické jevy současné češtiny, najdete zde například část věnovanou stále rostoucímu počtu cizích a přejatých slov. K dispozici také jako e-book.