K maturitě doporučujeme tyto pomůcky

slovníky k maturitě

Praktické slovníky
splňují požadavky, které na slovníky kladou pravidla nové maturity. Neobsahují žádné přílohy věnované písemnému projevu, které u této zkoušky nejsou povoleny (např. základní charakteristiky vybraných typů textů, vhodné fráze, oslovení nebo zakončení dopisů). Jedná se o oboustranné překladové slovníky v pevné obálce, obsahují přibližně 70 000 hesel. 
Nabídka jazyků: anglický, německýruskýfrancouzskýšpanělský.

      školní pravidla pravopisu      školní slovník současné češtiny     česká gramatika     

     školní pravidla pravopisu
     s doložkou MŠMT pro SŠ
     školní výkladový slovník 
     a slovník cizích slov
     česká gramatika s příklady

Nejnovější školní pravidla českého pravopisu, vydání 2016
se schvalovací doložkou MŠMT pro ZŠ i SŠ platnou do roku 2022. Aktuální slovní zásoba, nová slova a zeměpisné názvy včetně velkého množství příkladů. U každého hesla jsou uvedeny podrobné tvaroslovné informace. Navíc v knize najdete rámečky se zajímavými informacemi a poučením nebo přílohu o zvláštnostech skloňování. Do pravidel je zapracována i norma ČSN 016910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory z roku 2014 (zápis peněžních částek, používání pomlčky, spojovníku, označování času...).

Školní slovník současné češtiny
jediný aktuální český výkladový slovník. Je určen především žákům, čemuž odpovídá jeho rozsah a zpracování. Je to slovník moderní a zároveň srozumitelný. Přispívá ke zlepšení porozumění textu, pomáhá s rozslišováním významů slov a s jejich správným kontextovým užitím. Kolokace a příkladové věty napoví, jak se dané heslové slovo používá v různých situacích. Knihu lze užívat také jako slovník cizích slov, obsahuje řadu cizích výrazů a odborných termínů. 

Gramatika současné češtiny
obsahuje všechny běžné gramatické jevy v přehledné grafické úpravě. Pravidla mluvnice dokresluje množstvím příkladů a praktických poznámek. Pro přehlednost jsou jednotlivé gramatické jevy shrnuty do tabulek. Zvýšená pozornost je věnována problematickým jevům současné češtiny. V publikaci naleznete například rozsáhlou pasáž věnovanou stále rostoucímu počtu cizích a přejatých slov. K dispozici také jako e-book.