Videoukázky funkcí slovníků Lingea Lexicon 7

připravujeme

Videoukázky funkcí slovníků Lingea Lexicon 5

(po kliknutí na řádek se přehraje videoprezentace popsané funkce)

1) Co a kde najdeme ve slovníku (použití více slovníků v jednom programu, nalezení slova v obsahu jiných hesel ve slovníku, příbuzná slova, není potřeba přepínat směr překladu atd.)

2) Přehrání namluvené výslovnosti

3) Vyhledání hesla:

4) Tabulky tvarosloví (časování slov, tvary slova v jednotlivých časech, množné číslo)

5) Slovník Užití slov

6) Přehled gramatiky (vč. vyhledávání)

7) Učení a zkoušení slovíček

8) Vytvoření vlastního tématu (např. lekce slovíček z učebnice pro režim učení a zkoušení)

9) Doplnění vlastních hesel a poznámek k heslu do slovníku