Jména a příjmení v Čechách i na Moravě

Zajímá vás význam a původ vašeho příjmení? Pro mnohé je jejich objasnění velmi důležité a s prosbou o pomoc se obracejí na odborníky či sami zapátrají na různých genealogických serverech. Hledání původu příjmení je mnohdy práce zdlouhavá, při které hlavní roli hrají archivy, výkladové slovníky staré češtiny, staré překladatelské slovníky i vývoj pravidel pravopisu a výslovnosti.

V češtině je nejvíce příjmení odvozených od křestních jmen (nejčastěji od jména Jan). Některá příjmení mají podobu zdrobnělin, jiná vznikají zkrácením nebo zkomolením původního slova, další zase naopak přidáním přípony. Některá příjmení jsou převzatá z cizího jazyka, nejčastěji z němčiny. Podle jazykových příruček tvoří příjmení ve slovní zásobě národa zvláštní skupinu. Jsou zbavena významu slova, ze kterého vznikla, někdy se od něho liší pravopisem či skloňováním. Navíc tvoří přechýlenou podobu, která se také někdy vymyká pravidlům české mluvnice.

S pátráním po významu příjmení vám bohužel nepomůžeme, ale pokud vás zajímá jeho původ nebo to, jak si stojíte v rámci České republiky, máme pro vás následující tip:
Webová aplikace KdeJsme.cz umožňuje vyhledat četnost příjmení nebo jména v rámci České republiky. Jednotlivé četnosti přehledně zobrazí v mapě. Kromě toho zde najdete údaje o nejpoužívanějších příjmeních v současnosti. Databáze obsahuje 370 878 unikátních příjmení a 121 274 unikátních jmen a vychází z oficiálních zdrojů na stránkách MV ČR. Pokud tuto aplikaci neznáte, určitě se podívejte! Využít ji můžete také ve výuce. Je docela zajímavé vědět, kde přebývají vaši příbuzní...