On-line slovníky LINGEA

Na adrese http://slovniky.lingea.cz najdete v této chvíli nejpočetnější rodinu online slovníků, které můžete používat zcela zdarma. Jedná se o překladové slovníky pro 26 jazyků v rozsahu od 6 000 až 35 000 hesel podle jazyka.

Rozdíl oproti běžným slovníkům dostupným na internetu je nejen v aktuálnosti jazykových dat, ale také ve způsobu zpracování. Jde o skutečné slovníky, nejen databáze slovních dvojic. Překlady jsou podobně jako v knižních slovnících řazeny nejprve podle slovních druhů, dále podle jednotlivých významů. K překladům najdete další doplňkové informace - upřesnění stylu, významu, vazby, příklady užití ap. V záhlaví heslových slov jsou navíc zobrazeny informace o jejich nepravidelných tvarech, členech ap. U některých hesel jsou vedle překladu uváděna i synonyma, antonyma, slova složená a odvozená. Dalším rozšířením jsou slovní okruhy. Pokud zadáte např. slovíčko kotě, otevře se okruh Domácí zvířata. Pomocí všech těchto funkcí si mohou žáci snadno rozšiřovat svoji slovní zásobu. Začátečníci navíc určitě ocení možnost poslechu vzorové výslovnosti namluvené rodilým mluvčím.
 
Pro jazyky používající jinou abecedu než základní latinku jsou užitečné virtuální klávesnice. Pokrývají jak azbuku, tak i znaky typické pro francouzštinu, němčinu nebo skandinávské jazyky. Německá, francouzská, španělská slova můžete zadávat i bez diakritiky. Všechny slovníky jsou oboustranné a aplikace sama rozpozná směr překladu. Ovládání je velmi intuitivní, v případě potřeby je k dispozici stručná nápověda. Vyzkoušejte si on-line slovníky LINGEA!