Podpora nadaných studentů

V českém školství není stále nadaným dětem věnována taková pozornost a péče, která by vedla k plnému rozvoji jejich schopností a dovedností. O neobvyklém talentu některých žáků se dokonce neví, neboť jej učitelé nedokáží rozpoznat. Všem zájemcům proto nabízíme přehled speciálních portálů, které se touto tematikou zabývají.

Talentovaní.cz je portál pro všechny, kteří pracují s nadanými dětmi v oborech přírodních věd, matematiky a techniky. V neposlední řadě je určen také pro talentované nebo motivované mladé lidi se zájmem o výše jmenované obory. Obsahuje databázi aktivit pro žáky i nabídku literatury a vzdělávacích kurzů pro učitele. Najdete zde také seznamy škol zaměřených na práci s technicky nadanými dětmi – soupis je členěn podle jednotlivých krajů.

V červenci by měl začít plně fungovat také speciální portál www.nadanizaci.cz. Projekt má název Centrum Masarykovy univerzity pro rozvoj nadaných dětí v Jihomoravském kraji. Jeho součástí budou také vzdělávací programy a online kurzy pro nadané žáky a jejich učitele.

V Jihomoravském kraji působí i další specializované zájmové sdružení. Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu je zaměřeno na podporu nadaných studentů v oblasti přírodovědy a techniky. Umožňuje zájemcům získat finanční příspěvek, který lze posléze použít na sebevzdělávání – na financování odborné literatury, jazykových kurzů, zájmových kroužků, na nákup notebooku, specializovaných počítačových programů či na uhrazení vstupného na výstavy, konference apod. Program je určen žákům středních škol se sídlem v JMK či studentům navštěvujícím prezenční formu bakalářského studia. Uchazeči jsou zařazováni do programu k 1. září daného kalendářního roku, a to na základě úspěšného absolvování testu v pedagogicko-psychologické poradně. Přijímací testy na školní rok 2013/2014 budou probíhat v druhé polovině června 2013. Bližší informace a přihlašovací formulář najdete zde. Atmosféru mnoha akcí centra přibližují příspěvky a fotogalerie na facebookových stránkách na facebooku JCMM Brno.