Zdokonalte výuku jazyků na vaší škole!

Hledáte nové inspirace do výuky cizích jazyků? Rádi byste si vyměnili zkušenosti s kolegy z jiných škol? Přinášíme pro vás nabídku konferencí, kterých se můžete zúčastnit během školního roku.

Spolek germanistů a učitelů němčiny (SGUN)
Usiluje o zvýšení úrovně výuky německého jazyka a zabývá se dalším vzděláváním učitelů němčiny na všech typech škol. V rámci celé republiky pořádá semináře, workshopy a letní akademie a poskytuje také řadu užitečných odkazů týkajících se vyučování. Sdružení také zprostředkovává výměnu názorů a zkušeností mezi učiteli, vydává metodický časopis a spolupracuje s dalšími organizacemi i školami v německy mluvících zemích.

Ze seminářů a letních akademií, pořádaných ve spolupráci s Goethe Institutem, v Praze i na jiných místech, si vyučující němčiny odnášejí příjemné zážitky i nové výukové materiály. Chcete se dozvědět více? Podívejte se na přehled seminářů, které se budou konat v následujícím školním roce. Nebo si přečtěte informace o Letní akademii Brno 19. - 23. 8. 2013.

Učíme jazyky lépe
Konference k setkávání učitelů jazyků všech stupňů škol jsou mimo jiné věnovány možnostem výuky cizích jazyků v digitálních jazykových laboratořích. Dalšími tématy sympozií jsou moderní výukový obsah a metody výuky jazyků. Nejbližší akce se koná 26. 6. 2013 v Olomouci. Vstup na tuto akci je zdarma. Můžete se těšit na zajímavé lektory a jejich workshopy pro učitele anglického a německého jazyka.

Pro ty z vás, kteří se nemohou setkání fyzicky zúčastnit, jsou připravena nová výuková videa a webináře.