Gramatika v Lexiconu 5

Elektronický slovník Lexicon 5 je užitečným pomocníkem při opakování gramatiky nebo výuce nového gramatického jevu. Studenti mají po ruce přehled všech základních pouček, které potřebují ke komunikaci v cizím jazyku. Šikovnou pomůckou jsou také morfologické tabulky. U každého slova lze zobrazit přehled skloňování nebo časování, včetně nepravidelných tvarů. Možnosti využití Lexiconu Vám přiblíží následující VIDEO.

Přehled gramatiky
Přehled gramatiky daného jazyka je členěn do několika kapitol, obsahujících spoustu příkladů a tabulek. Po kliknutí na název příslušné podkapitoly se v Okně hesla zobrazí její obsah. Do gramatiky můžete kdykoliv nahlédnout kliknutím na ikonu G nebo zmáčknutím klávesy F9. Jednotlivé kapitoly můžete vyhledat i zadáním klíčových slov (např. minulý čas) do vyhledávacího okénka.Tabulky tvarosloví
Tabulky tvarosloví obsahují přehled všech tvarů daného slova. Dozvíte se z nich, jak se dané sloveso časuje, jak se podstatné nebo přídavné jméno skloňuje či jak se správně stupňují příslovce. Najdete zde informace o slovesných časech, typech zájmen a číslovek či o rodu podstatných jmen. U sloves jsou uvedené celé tvary v daném čase a způsobu i s osobními zájmeny a případnými pomocnými slovesy. Dialog tabulek vyvoláte pomocí klávesy F7 nebo kliknutím na ikonu klíče v Okně hesla. Patří-li slovo k více slovním druhům, přepnete si je jednoduše kliknutím na odpovídající záložku.

lexicon