Učení slovíček s Lexiconem 5

Při výuce cizího jazyka se žáci neobejdou bez učení nových slovíček. Jejich procvičování pro ně může být s Lexiconem mnohem jednodušší. K vybraným slovníkům jsou dodávány předem připravené tematické okruhy slovíček, která se mohou naučit a následně si prověřit jejich znalost. Kromě nich si mohou žáci snadno vytvořit i okruhy vlastní, přesně podle probírané lekce.

Učení nebo zkoušení zahájíte stiskem tlačítka Učení. V okně učení se zobrazí seznam dostupných témat ve formě stromu, z něhož si poklepáním na příslušné téma vyberete oblasti, které se chcete učit. Více témat současně můžete označit, pokud při kliknutí máte stisknutou klávesu Ctrl. V dolní části okna můžete upravit způsob, jakým má Lexicon slova předkládat, zda podle pořadí v seznamu nebo v pořadí náhodném, zda se mají hesla opakovat stále dokola a jak rychle.

V režimu Učení můžete procházet slova ručně nebo si je nechat přehrávat automaticky. Klávesou Esc učení ukončíte. Pokud si nastavíte volbu Automaticky vyslovovat každé zobrazené heslo, přehraje se u každého hesla jeho výslovnost.

 Během zkoušení lze do zadávacího řádku vepsat překlad zobrazeného slova (ukončit stiskem klávesy Enter), přeskočit je (fajfka znamená slovíčko určitě znám, křížkem naopak vyjádříte, že význam tohoto slovíčka vůbec netušíte) nebo si zobrazit správný překlad (list papíru). Na konci se Vám ukáže výsledek – počet správných a špatných odpovědí.

 

Kromě předem připravených tematických okruhů slovíček si můžete snadno vytvořit i svoje vlastní okruhy. Například ze slovíček z lekcí učebnice, kterou právě používáte. Vlastní okruhy slovíček můžete upravovat v dialogu, který vyvoláte stiskem Doplňky – Vlastní témata. Hesla do tématu zadávejte jen v jednom jazyce, překlad bude doplněn automaticky. Svůj nově vytvořený okruh najdete pod ikonou panáčka. Kdykoliv ho můžete doplnit o nová slovíčka, lze jej také přejmenovat nebo smazat.

U dvojjazyčných slovníků existují vždy dva okruhy slovíček. Jeden pro směr z výchozího do cílového jazyka (např. anglicko-český) a druhý pro směr z cílového do výchozího jazyka (např. česko-anglický). Při práci s tematickými skupinami se vychází z právě nastaveného směru překladu. Směr překladu můžete změnit kliknutím na tlačítko se dvěma šipkami vlevo nahoře.

Přečtěte si podrobnou recenzi elektronického slovníku Lexicon 5 na stránkách Help For English!. Dozvíte se zde podrobnosti o všech jeho funkcích a jejich využití ve výuce jazyka.

Již brzy se můžete těšit na nový internetový portál o češtině. Jeho smyslem bude usnadnit všem vyhledávání správných podob slov, jejich tvarů a synonym a také přispět k rozvíjení jazykové kultury u nás. V současnosti žádný podobný komplexní a aktuální portál věnovaný českému jazyku neexistuje. Podrobnosti se dozvíte v příštím čísle zpravodaje.