Mluvník

Možná se vám už stalo, že jste potřebovali utvořit konkrétní obrat či větu v cizím jazyce a nevěděli jste si s tím rady, hledání v tematicky uspořádané konverzaci bylo neúspěšné nebo trvalo až příliš dlouho. S pomocí slovníku jste nakonec větu sestavili, ale úplně jisti její správností jste si stejně nebyli. Chcete-li se správně a pohotově vyjadřovat, nestačí pouze znát určité množství slovíček. Musíte se naučit vytvářet konkrétní věty a slovní spojení, správně užívat předložkové vazby ap., a navíc si osvojit spoustu frází, které se v daném jazyce běžně používají a nelze je ani doslovně přeložit. K tomu, abyste mohli podobné obraty snadno najít nebo sami vytvářet, vám pomůže právě mluvník.

Mluvník v sobě spojuje výhody slovníku, konverzační příručky a přehledu gramatických pravidel. Obsahuje abecedně řazená klíčová slova (hlavně slovesa, substantiva  a adjektiva), která pokrývají základ slovní zásoby. V podstatě jde o zredukování paralelních dvoujazyčných textů na praktické a běžné segmenty jazyka snadno naučitelné a přehledně graficky uspořádané.  V každém hesle naleznete množství praktických vět, slovních spojení a idiomů obsahujících dané klíčové slovo. Na rozdíl od konverzační příručky není výběr příkladů omezen tematicky, ale zahrnuje běžné obraty skutečně užívané v každodenní komunikaci. Můžete si tedy bez zdlouhavého listování najít větu nebo slovní spojení, které právě potřebujete, rozšiřovat si tak slovní zásobu a zlepšovat komunikační dovednosti. Některé příklady můžete použít rovnou, jiné si snadno pozměníte tak, aby vyhovovaly vaší konkrétní potřebě.

S pomocí Mluvníku si procvičíte a rozšíříte aktivní slovní zásobu na celých větách a spojeních, které si daleko lépe zapamatujete díky konkrétnímu kontextu (žádné abstraktní popisky významu slova s mnoha preklady pro různé významy a kontexty).

Použité věty a obraty vychází z překladových slovníků Lingea a z výkladového slovníku češtiny. Ke každé větě či frázi je doplněn běžný překlad (někde více překladů) v cílovém jazyce. Učení se konkrétních překladových segmentů jasně vymezujících kontext a správné užití je efektivnější a snazší než učení se párů slov (výchozí - cílový jazyk), jak bývá např. zvykem v učebnicích. Navíc v nich překlad často nepopisuje dané slovo v celém jeho významu nebo je naopak bez přesného kontextu zavádějící a student si tak vytváří zkreslenou představu o daném cizím slovu a jeho použití.

Mluvník nabízí cca 1 500 klíčových hesel a téměř 15 000 příkladů nejen stylově neutrálních, ale také hovorových a slangových. Navíc obsahuje kompletní přehled gramatiky spolu se spoustou ilustračních příkladů pro lepší pochopení a zapamatování. Cílem mluvníku není obsáhnout vyčerpávajícím způsobem slovní zásobu, ale poskytnout uživateli množství užitečných informací pro snazší komunikaci v cizím jazyce.

Mluvník je dostupný pro jazyky angličtina, němčina, ruština, francouzština, španělština a italština. Připravujeme také jejich elektronické verze.

Na mluvník všeobecný mluvník navazuje Ekonomický mluvník. Nabízí více než 1000 ekonomických i obecných hesel a řadu příkladů a spojení. Pomůže Vám osvojit si praktickou ekonomickou slovní zásobu a pohotově se vyjadřovat při obchodních a pracovních jednáních se zahraničními partnery. Aktuálně nabízíme ekonomický mluvník pro jazyky angličtina, němčina a francouzština.

Přehled mluvníků najdete zde https://www.lingea.cz/mluvniky

Věříme, že mluvník ocení jak začínající a středně pokročilí studenti, kteří potřebují získat praxi a pohotovost ve vyjadřování, tak i pokročilejší uživatelé, kteří zde objeví nejeden nový obrat či zajímavou frázi.