Nový portál o češtině www.nechybujte.cz

Společnost LINGEA spustila mimořádný internetový portál nechybujte.cz, který je zdarma k dispozici široké veřejnosti. Jedná se o první komplexní portál věnovaný češtině. Obsahuje tři jedinečná a zcela aktuální lexikografická díla, která jsou výsledkem 15 let intenzivní práce autorského týmu LINGEA. Najdete zde běžnou slovní zásobu, odborné a cizí výrazy, slova hovorová, nespisovná i nejnovější termíny.

Součástí portálu je moderní výkladový Slovník současné češtiny s nebývalým rozsahem 70 000 hesel. Po více než padesáti letech tak získává česká veřejnost konečně nový původní výkladový slovník. Dále zde najdete nejobsáhlejší Slovník českých synonym a antonym a velká Pravidla českého pravopisu obsahující o 50 % více slov než dosud vydávaná Pravidla z r. 1993. Navíc je v nich Dodatek MŠMT zapracovaný přímo do hesláře. Užitečným pomocníkem je nástroj na doplnění diakritiky, který za vás automaticky doplní do textu háčky a čárky.

Smyslem portálu je usnadnit uživatelům češtiny vyhledávání správných podob slov, jejich tvarů a synonym a také přispět k rozvíjení jazykové kultury u nás. Věříme, že přispěje také k rozšiřování aktivní slovní zásoby žáků a zlepšení jejich čtenářské gramotnosti. Další informace naleznete na www.nechybujte.cz.

Portál zaznamenal značné ohlasy v tisku a v médiích zaměřených na základní a střední školství, zmiňuje se o něm například portál Česká škola, Metodický portál RVP.CZ, Národní informační centrum pro mládež, Národní institut dětí a mládeže MŠMT nebo Zpravodaj Národního ústavu pro vzdělávání (strana 16).

Podívejte se na rozhovor o portálu nechybujte.cz v České televizi