Soutěže a přehlídky

Soutěže a přehlídky přední odborníci v oblasti pedagogiky považují za hlavní nástroje, podle kterých je možné identifikovat nadaného žáka v různých oborech, věkových skupinách i profesích. Podpora takových aktivit (nejen v oblasti výuky cizích jazyků) patří i mezi naše priority. Proto se podílíme na konání některých soutěží.

MŠMT každoročně pořádá nebo doporučuje cca 150 celostátních soutěží. Jazykové konverzační soutěže mají u nás dlouholetou tradici. Jedná o klasické soutěže vícekolové, slouží ke srovnání jazykových znalostí v celostátním měřítku. Podrobný přehled soutěží a přehlídek pro školní rok 2014/2015 najdete v aktuálním Věstníku. Kromě toho existuje řada dalších akcí, kterých se můžete s dětmi zúčastnit. Připravili jsme pro vás několik zajímavých tipů. 
 

Videopohlednice z mého města

XIV. ročník celostátní soutěže v anglickém jazyce pro žáky základních a středních škol. Úkolem soutěžících je natočit v angličtině videopohlednici, ve které představí místo, kde žijí, a zaslat ji na adresu pořadatelů soutěže do konce března 2015. Soutěž je vyhlášena ve čtyřech kategoriích pro skupiny i jednotlivce, pro jednotlivé kategorie jsou předepsané délky snímků. Podrobná pravidla, přihlášky, rady a další informace najdete na webu soutěže. 
 

Mladý Demosthenes

Tato soutěž v řečnickém umění porovnává komunikační dovednosti žáků základních i středních škol. Podporuje prosazování vlastních myšlenek a kultivuje vystupování na veřejnosti. Celkem se soutěží ve čtyřech věkových kategoriích. Vítězové jednotlivých kategorií se objeví v řadě televizních a rozhlasových pořadů v ČR i v zahraničí. Přihlášky je třeba zaslat do 31.10.2014.


Soutěž v programování

Soutěžit můžete ve dvou kategoriích (ZŠ, SŠ) a v oblastech programovací jazyky, tvorba webu a kancelářské aplikace (Word, Excel).  Zájemci o soutěž se mohou přihlásit přímo u krajských garantů (adresář) nebo u svého učitele informatiky. Konkrétní propozice najdete zde. Okresní kola probíhají v březnu, krajská v dubnu a ústřední kolo v druhé polovině června.  Úlohy do krajského a ústředního kola zpracovává ústřední porota a zadání úloh je jednotné pro celou ČR.     

Soutěž tvořivé informatiky
Soutěž 1–3členných týmů v programování v jazycích Baltík 3, Baltie 4 C# a Visual Basic. Je určena pro děti z obou stupňů základních škol, středních škol a z organizací pracujících s dětmi. Školní kola probíhají do konce února. Průběžně se konají soutěžní setkání, např. Soutěž o nejhezčí program v sobotu 8. 11. 2014. Uzávěrka přihlášek je 4. 11. 2014. Téma soutěže: Baltíkovy dobroty a Star Wars.  

Prezentiáda
Týmová soutěž pro studenty středních škol v prezentačních schopnostech. Každý tým se skládá ze 3 studentů pod vedením jejich vyučujícího. Škola může nominovat až tři týmy. Studenti si osvojí a rozvinou dovednosti, které jsou v dnešní společnosti důležité: sebevědomé vystupování, argumentaci, práci v týmu a ucelený projev.

Přehlídka odborných dovedností
Cílem je popularizace učňovského školství. Každoročně se věnuje dvacítce oborů, které jsou ohroženy klesajícím zájmem o studium. Pouze jediný soutěžící, a to ten nejlepší v oboru a kategorii, může obdržet zlatou plaketu Českých ručiček.