Internetový slovníkový portál v novém šatu

Společnost Lingea spustila novou verzi vícejazyčného portálu, který je výsledkem dlouholeté práce řady odborníků. Na internetové adrese slovniky.lingea.cz najdete aktuální překladové slovníky pro 30 jazyků v novém grafickém rozhraní – vše v mimořádném rozsahu, ve výborné kvalitě a navíc zcela zdarma. Portál srovnatelných parametrů na internetu nenajdete!

 Úvodní stránka portálu

 Obr. 1 Úvodní stránka slovníkového portálu slovniky.lingea.cz

Slovníkové databáze světových jazyků (angličtiny, ruštiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny a italštiny) obsahují přes 70 000 hesel, mají tedy rozsah praktického knižního slovníku. V knižní podobě by slovník tohoto rozsahu měl přes 1 300 stran. Taková slovní zásoba dostatečně pokrývá potřeby začátečníků, mírně i středně pokročilých studentů. Na portále najdete i jazyky u nás méně rozšířené až exotické (polštinu, ukrajinštinu, vietnamštinu, bulharštinu, čínštinu, japonštinu ad.), jejichž databáze má o něco menší rozsah.

 heslo známka    

 Obr. 2 Heslo „známka“ zobrazené ve slovníku italském a vietnamském

 

Všechny slovníky mají jednotnou strukturu. Nejedná se o strojový překlad ani o pouhé seznamy překladů zadaného slova. Jde o skutečné slovníky, které jsou nezbytné k práci s cizím jazykem. Hesla obsahují všechny důležité morfologické informace, jsou členěna na významy, které jsou dále dokumentovány mnoha příklady a upřesňujícími poznámkami. K dispozici je také přepis výslovnosti a audio namluvené rodilým mluvčím.

To, co určitě oceníte, je moderní design portálu a rychlé vyhledávání hesel. Ovládání je velmi intuitivní: po zadání výrazu do vyhledávače se zobrazí slovníkové heslo, jehož jednotlivé položky jsou graficky zřetelně odlišeny (barvou, typem písma). Kliknutím na kterékoli zobrazené slovo se ihned vyhledá další překlad.

 slovník

 Obr. 3 Anglický slovník, vzhled hesel, doplňující informace

 

U světových jazyků jsou k dispozici také přehledy gramatik a praktické konverzační fráze vztahující se k velkému množství témat. Tyto praktické přílohy usnadňují výuku cizího jazyka i procvičování slovní zásoby. Bonusem navíc jsou zajímavosti z oblasti užití slov.

       

Obr. 4 Obsah gramatiky a ukázky témat z anglické, německé a italské gramatiky

 

    

 Obr. 5 Ukázky užití slov ze Slovníku angličtiny, němčiny a francouzštiny

 

          

 Obr. 6 Přehled témat a ukázka z anglické a ruské konverzace

 

Portál má také široké možnosti uživatelského nastavení. Můžete využít hledání tvaroslovné (slovo lze zadat v libovolném tvaru, nikoli jen v jeho základní podobě) nebo fonetické (slovo lze zadat tak, jak jej slyšíme). Fulltextové hledání zase umožňuje najít konkrétní výraz ve všech částech slovníku, tedy i v příkladech a výkladech u jiných hesel. Portál zobrazuje slova podobná hledanému výrazu a disponuje funkcí opravy překlepů. Samozřejmostí je ukládání historie hledání.

 Pro zadávání slov je užitečná virtuální klávesnice obsahující znaky, které nenajdete na české klávesnici. Portál je přizpůsoben zobrazování na mobilních zařízeních. Všechny slovníky jsou průběžně aktualizovány a doplňovány, takže v nich najdete i ty nejnovější výrazy.

 

 Obr. 7 Mapa znaků – virtuální klávesnice

 

Portál je určen všem, kteří se cizí jazyk učí a chtějí se v něm zdokonalit, i těm, kteří občas potřebují přeložit pár slov. Pokrývá potřeby začátečníků i mírně pokročilých studentů. Díky důslednému rozlišení jednotlivých významů slov a doplňujícím přílohám (gramatiky, konverzace) přispívá k prohloubení znalosti cizího jazyka. Podrobné definice významu a příklady užití využijí při své práci učitelé i překladatelé.

 Portál je k dispozici zdarma. Vyzkoušejte si jej!