AFS – otevřete se světu

Společnost AFS umožňuje českým středoškolákům studium v zahraničí po dobu třech či šesti měsíců nebo celého školního roku. Zaměřuje se na studium střední školy nejen v Evropě a v Severní Americe, ale také v Asii a Oceánii, Střední Americe, Jižní Americe a nejnověji v Africe. Stejně jako jezdí čeští studenti do zahraničí, přijíždějí studenti z mnoha zemí celého světa do Česka. Cílem programů je nabídnout žákům středních škol zkušenost s odlišným prostředím, naučit je otevřenému přístupu k jiným kulturám i zlepšit komunikaci v cizím jazyce. Letos oslaví mezinárodní organizace AFS stoleté výročí. Počátky šíření mezikulturního porozumění a komunikace sahají tedy hluboko do minulosti.

Studium v zahraničí
Během zahraničního studijního pobytu žije český student v rodině, která jej hostí bez nároku na odměnu a navštěvuje místní střední školu. Má příležitost seznámit se s odlišným školským systémem, navázat nové známosti, poznat jinou kulturu a odlišný způsob života. Kromě toho, že dostane možnost naučit se plynně jazykem dané země, procvičí si i angličtinu, která je oficiálním jazykem AFS. Zájemci o studium v zahraničí naleznou bližší informace na stránkách www.afs.cz.

Hostitelský program
Hostitelský program zprostředkovává zahraničním středoškolákům pobyty v České republice. Studenti poznají naše zvyky a naučí se, alespoň částečně, česky. Během pobytu navštěvují místní střední školy (většinou gymnázia). Česká rodina, která se rozhodne do programu zapojit, se o studenta po celou dobu stará. Student si zaplatí letenku a další nezbytnosti. Pobyt ani stravu ale nehradí – o to se postarají jeho hostitelé. České děti tak často získají „nového“ sourozence. Studenti jsou rozmístěni po celé republice, ve městech i na venkově. V případě zájmu obohatit svou rodinu o neobvyklou zkušenost a nabídnout člověku z odlišného prostředí na několik měsíců domov neváhejte AFS kontaktovat a zeptat se na vše, co vás zajímá.

Spolupráce se školami
Jsou to právě školy, které vysílají české studenty do ciziny a které se podílí na hostitelském programu přijetím zahraničních studentů do svých řad. AFS poskytuje školám rady a asistenci při řešení konkrétních problémů, jež jsou s pobytem a studiem zahraničních studentů spojeny, a pomáhá při sdílení zkušeností mezi jednotlivými školami. Škola, která má zájem hostit zahraničního studenta, se může na AFS obrátit kdykoli v průběhu roku.

Kontakt
AFS Mezikulturní programy, o. p. s., Jana Masaryka 44, Praha 2
www.afs.cz, tel.: 222 317 138