Nová norma pro úpravu dokumentů

Jazykovědci z Akademie věd připravili novou normu pro úpravu dokumentů zpracovaných textovými procesory, která zjednodušuje psaní času, kalendářních dat apod. Autoři změn jsou Markéta Pravdová a Petr Lozan z Ústavu pro jazyk český. Nová pravidla začínají platit od začátku srpna. 

Norma vyšla v červenci a lze ji zakoupit u Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a prodejců tištěných ČSN. Komu se zdá norma příliš obsáhlá, může si počkat několik měsíců na to, až její autoři připraví a Ministerstvo školství schválí učebnici pro středoškoláky, jejíž součástí nová doporučení budou. Naposledy se norma pro úpravu písemných dokumentů měnila v dubnu roku 2007.

Co se změnilo nebo bylo doplněno:

• psaní času
• zápis kalendářního data
• pravidla pro oslovení
• psaní peněžních částek
• pravidla pro zápis měřítka a poměru
• pravidla pro používání lomítka
• zápis stop a palců
• způsob uvádění jednotek
• zápis znamínka „krát“ a „děleno“
• psaní tří teček v nedokončených výčtech
• členění čísel v souvislém textu

Dodržování této normy s označením ČSN 01 6910 není povinné a není ani právně vymahatelné. Pravidla se ale vyučují například na obchodních akademiích, kde je psaní dopisu v textovém procesoru součástí maturitní zkoušky. Řídit by se jimi měly také úřady.

Zdroj: idnes.cz