Portál nechybujte.cz pro výuku češtiny jako cizího jazyka

V českých školách se neustále zvyšuje počet žáků z cizích zemí, a to i na školách základních. Jejich vzdělávání a začleňování do kolektivu není snadné. Vyrostli a byli vychováni v kulturně a jazykově odlišném prostředí. Jejich znalost češtiny je často nedostatečná, a přesto se od nich očekává, že se v relativně krátké době zapojí do vzdělávacího procesu. Tato situace není jednoduchá ani pro děti, ani pro jejich učitele. Nejmenší problémy se školní výukou mají děti zde žijících Slováků. Oproti tomu děti z Ukrajiny, Vietnamu nebo z dalších částí Asie představují pro učitele nesnadný úkol. Nejde jen o to, naučit je česky, ale také srozumitelně vysvětlit probíranou látku. Navíc s nimi musí řešit také problémy vyplývající z rozdílnosti kultur. 

Společnost Lingea v rámci podpory vzdělávání přizpůsobila portál o češtině nechybujte.cz i těmto cílovým skupinám. Nově jsou k dispozici texty nápovědy a ovládání v angličtině, němčině, polštině, slovenštině, ruštině, ukrajinštině a vietnamštině. Každý si tak může vybrat, který jazyk je mu nejbližší.

nechybujte.cz   nechybujte.cz  nechybujte.cz

Zejména výkladový slovník je při studiu češtiny výbornou pomůckou. Žákům pomáhá porozumět významům slov a přispívá ke správnému porozumění českému textu, učitelům ušetří vysvětlování řady základních pojmů.  Pokročilejší studenti ocení také další součásti portálu: slovník synonym, pravidla českého pravopisu, gramatiku češtiny. Portál je všem uživatelům k dispozici zdarma. 

Určitou metodickou podporu nabízí učitelům informační portál www.inkluzivniskola.cz. Najdete zde řadu informací o vzdělávání a začleňování zahraničních studentů. Výuce češtiny jako cizího jazyka je věnována sekce čeština.  Naleznete v ní kromě odkazů na různé zdroje také množství pracovních listů přímo do výuky. MŠMT nabízí k výuce cizinců na základních školách odbornou příručku k metodice výuky, zpracovanou specialisty v této oblasti.