If I Were a Boy… Beyoncé a konjunktiv?

Podle základních pravidel anglické gramatiky by věta měla znít If I was a boy…  Ovšem celosvětový hit Beyoncé z roku 2008 (album I Am… Sasha Fierce) zní právě takto: If I Were a Boy. Tato melodická píseň vyhrála v britské hitparádě, v americké obsadila třetí místo.

 fotoHned v úvodu písně Beyoncé užívá tvar I were, protože vyjadřuje nesplnitelnou podmínku. Jde o jeden z konjunktivů (spojovacích způsobů) v současné angličtině.  Ačkoliv by si přála prožít aspoň jeden den jako muž, je to nemožné, a proto zpívá: If I Were a Boy.

Pokud písničku neznáte, poslechněte si ji nebo ji pusťte studentům. Melodie dává vyniknout odstínům sytého hlasu Beyoncé, která zpívá s naprostou přirozeností. Video je doplněno anglickými titulky, což je pro začátečníky ideální způsob, jak si rozšiřovat slovní zásobu.  Ti, kdo píseň slyšeli, si asi budou úvodní verš pamatovat napořád. A s ním i vyjádření nesplnitelné podmínky – konjunktiv.

 

Konjunktiv je v běžně mluvené angličtině užívaný především v tzv. nereálném čase (nereálné podmínky, přání apod.) a ve větách, které vyjadřují něčí názory, návrhy, doporučení.
I wish it were Christmas already. Kéž už by byly Vánoce.
I'd rather he were with his father. Byl bych radši, kdyby byl se svým otcem.
If I were you, I’d go. Být tebou, tak jedu. 

V běžném jazyce najdete konjunktiv ve formě ustálených spojení či zvolání. Zřídkavé je užití některých knižních forem.
So be it. No tak ať.
If need be. Je-li potřeba.
Let it be. Nech to být. (poslední studiové album Beatles)
Come what may... Ať se stane, co se stane. (píseň ve filmu Moulin Rouge)
May the force be with you! Kéž tě provází síla! (z filmu Star Wars)
Peace be with you! Pokoj tobě.
Long live the Queen. Ať dlouho žije královna!
God help us! Pomáhej nám bůh.  

Konjunktiv se také používá po určitých slovesech, typicky jde o slovesa vyjadřující přání či návrh:
She insisted that he help her. Trvala na tom, aby jí pomohl.
He suggested that she come too. Navrhl, aby šla taky.
I ask that he be given the same opportunity. Žádám, aby mu byla dána stejná příležitost. 

Někteří lidé dnes považují konjunktiv za příliš formální. Dá se mu vyhnout použitím slovesa should
She insisted that he should help her.
He suggested that she should come too.

Zajímavé je, že některé konjunktivy s were se hovorově často mění zpátky na was. Takže pokud v ulicích zaslechnete If I was you, jde zřejmě o slang.