Jak obohatit žákům výuku? Školení s podporou MŠMT.

VĚDA NÁS BAVÍ o.p.s. nabízí školám akreditovaná školení přírodovědné a čtenářské gramotnosti v rámci  dotace od MŠMT na projekt UČENÍ JE ZÁŽITEK. Pedagogičtí pracovníci všech typů škol se mohou na školení seznámit s interaktivní formou výuky, naučit se, jak provádět zábavné a bezpečné přírodovědné experimenty nebo editovat texty pro školní časopis v novém prostředí. Cílem projektu je zprostředkovat co nejvíce vyučujícím osvědčené formy výuky a nápady, jak výuku oživit a zatraktivnit.

VĚDA NÁS BAVÍ o.p.s. je nezisková organizace, která pořádá také kroužky pro děti, a seznamuje tak žáky s vědními obory, jako je chemie, fyzika, biologie, vědy o Zemi, kosmické vědy a aplikované vědy. To vše interaktivním a zábavným způsobem, v rámci kterého si děti mohou vědecké poznatky vyzkoušet v praxi. Jejím posláním podnítit zájem žáků o vědu a o svět kolem nich, zaujmout je kroužky s poutavým učebním programem. Přihlásit se mohou na jednotlivá pololetí nebo i na celý rok dopředu. V každém pololetí se vyučují nové lekce. Podívejte se na přehled kroužků a měst.

Na stránkách najdete řadu dalších nabídek a akcí, ať už se jedná o exkurze, výukové materiály, kvízy nebo soutěže. Děti se mohou zúčastnit také příměstských táborů a užít si léto plné nových zážitků a zajímavých pokusů.

Další informace najdete na stránkách www.vedanasbavi.cz