Portál o češtině nechybujte.cz získal doporučení MŠMT

Největší internetový portál o češtině nechybujte.cz získal doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Je to mimořádné ocenění více než patnáctileté práce jazykových odborníků společnosti Lingea. Portál tvoří rozsáhlý Slovník současné češtiny, velká Pravidla českého pravopisu, Slovník českých synonym, Gramatika současné češtiny a nástroj pro doplnění diakritiky. Smyslem portálu je usnadnit uživatelům češtiny vyhledávání správných podob slov, jejich tvarů a synonym a také přispět k rozvíjení čtenářské gramotnosti. K dalším významným institucím, které portál pro svou aktuálnost a obsáhlost doporučují, patří Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Metodický portál RVP.CZ, Národní institut pro další vzdělávání, Jednota tlumočníků a překladatelů a Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka.

V současnosti portál nabízí lokalizace v angličtině, němčině, polštině, ruštině, slovenštině, ukrajinštině a vietnamštině, aby byl dostupný i cizincům, kteří se učí česky.

Portál můžete využívat zdarma, jedinou podmínkou je připojení k internetu. Budeme rádi, pokud jej doporučíte svým žákům a studentům. Tento on-line pomocník je kdykoli po ruce, umožní přehledně a rychle vyhledat informace, ať už se týkají pravopisu, tvarosloví nebo slovní zásoby. Využít jej mohou nejen při plnění úkolů do českého jazyka, ale také referátů, prezentací nebo projektů do dalších předmětů. Portál se studentům bude hodit i v soukromých aktivitách, při oficiální korespondenci nebo vytváření webových stránek. Další informace najdete na nechybujte.cz.