Vyhlašujeme 1. ročník soutěže WAZZUP

Lingea vyhlašuje první ročník soutěže WAZZUP, určené pro žáky základních i středních škol. Úkolem je vytvoření krátké prezentace v angličtině na jedno z nabízených témat. Cílem soutěže je posílit vztah žáků k angličtině, přičemž šanci uspět má každý – stačí mít dobré nápady a věnovat přípravě prezentace trochu času. 

Soutěžní kategorie:
  •  kategorie C – žáci 5. tříd a mladší
  •  kategorie B – žáci 6.–9. tříd ZŠ a věkově odpovídající žáci osmiletých gymnázií
  •  kategorie A – žáci středních škol

Témata pro letošní ročník jsou:
  1. Moje škola
  2. Můj domácí mazlíček
  3. Moje hobby

Pravidla soutěže:
Formát není přesně stanoven, může se jednat o prezentaci v Powerpointu, html prezentaci, ale také o klasické video v běžných formátech. Snímky kategorií A a B musí být soutěžícím namluveny v angličtině (doplněny vloženým namluveným audiem), v rámci kategorie C postačí anglické titulky nebo textové popisky.

Délka prezentace je omezena na 5 minut. Delší snímky do soutěže nebudou zařazeny. Hodnocena bude zejména úroveň angličtiny a soulad s tématem, ale také samozřejmě nápaditost, originalita a technické zpracování. Kompletně vyplněnou přihlášku posílejte do 29. 5. 2015 na adresu skoly@lingea.cz. Do přihlášky nezapomeňte uvést odkaz na úschovnu, v níž bude prezentace dostupná ke stažení. Soutěžní práce neposílejte jako přílohu e-mailu ani poštou jako DVD. Podrobnější informace a přihlášku najdete zde.

Vyhodnocení soutěže:
Soutěž bude posuzovat odborná porota 1. 6. 2015. Oceněna budou vždy první tři místa z každé kategorie. Výsledkové listiny budou zaslány všem zúčastněným školám a soutěžícím na jejich e-mailové adresy. Nejlepší prezentace budou zveřejněny v květnu na stránkách zpravodaje. Účastí v soutěži souhlasíte se zveřejněním jména soutěžícího studenta a adresy školy, pokud bude váš snímek mezi oceněnými. 

A ceny pro vítěze?
Autoři oceněných prezentací získají anglický praktický elektronický slovník Lexicon 5 plus stejný slovník pro svou školu. V rámci této licence může škola slovník používat na všech svých počítačích. Pokud škola již anglický praktický slovník Lingea používá, může si vybrat jazyk jiný (německý, ruský, francouzský, španělský).

Těšíme se na zajímavé příspěvky!

Lingea s.r.o.
Vackova 9
612 00 Brno

www.lingea.cz
www.nechybujte.cz
slovniky.lingea.cz