Chmurný úděl učitelův aneb úskalí úporné výuky svérázných žáků

Řada studií dokládá, že žáci mají stále větší problémy s porozuměním textu a přesným vyjadřováním. Tápou ve významech slov, která se ještě před pár lety řadila k běžně srozumitelným. Nejde přitom jen o cizí a odborné výrazy, ale o slova typicky česká. Tento fakt potvrzuje i nedávný výzkum pedagoga a lingvisty Jiřího Kostečky. Uvádí v něm množství slov, která dnešní mládež neumí použít.Celý článek si můžete přečíst na stránkách Asociace středoškolských češtinářů.

Na ukázku vybíráme:
Balamutit, cudný, horlivý, chmury, jihnout, jímavý, jízlivý, kasat se, kazajka, klání, kloudný, komolit, konejšit, ledabylý, ležérní, lomozit, lpět, lynčovat, mamon, mdlý, nejapný, osočit, otálet, perný, pohnutka, pokorný, ponurý, pookřát, pověra, prchlivý, předpojatý, roubík, rozšafný, rusý, sedlina, slídit, srdnatý, strádat, svérázný, svízel, tklivý, trýznit, úděl, uhranout, úporný, úskalí, vzývat, záhy, záminka, záludný, zapřisáhl, zevrubný, zpupný, ztepilý.

Pět z nich jsme použili v nadpisu tohoto článku, možná proto se zdá být poněkud ponurý

Zdatným pomocníkem při rozšiřování slovní zásoby je výkladový slovník
Uvádí jednotlivé významy slov, nabízí typická slovní spojení a příkladové věty. Ve slovníku najdete nejen význam slova, ale také informace o jeho použití v kontextu. V zahraničí je používání výkladových slovníků věcí zcela běžnou, jejich vydávání tam má dlouhou tradici a je pokládáno za prestižní záležitost. U nás tomu tak zatím není, ale v současné době je potřeba jejich používání stále viditelnější.

Pokud výkladový slovník ve škole k dispozici nemáte, můžete doporučit studentům alespoň internetové zdroje, které považujete za vhodné. Jedním z nich je Slovník současné češtiny na on-line portálu nechybujte.cz. K dispozici je zdarma, nutné je pouze připojení k internetu. Všechna ze slov uvedených v ukázce v něm najdete. Abyste si udělali představu o obsahu slovníku, vybrali jsme některé příklady: 

   

Zobrazení hesel je přehledně členěné, pro další vyhledání ve slovníku stačí kliknout myší na text, který vás zajímá. Slovník vyhledá i slovo, které není zadané v základním tvaru. Vyzkoušejte si. 

Slovník lze používat i při dalším rozšiřování aktivní slovní zásoby
Zkuste vyhledat jednoduché slovíčko pes. V levém sloupci v části Výklady najdete řadu slov, která se ke slovu pes vztahují, přesněji řečeno, mají slovo pes ve svém výkladu – např. aportovat, barvíř, bernardýn, bouda, canisterapie, čokl, čuba, dingo, fena, kotec, kynologie, odčervit a další. Podobně pestrou škálu odkazů najdete i u dalších slov jako např. pták, dobytek, nábytek, měna, právo, dopravní prostředek nebo i cestovat, drobný, vysoký či chybně.

   

Jiný moderní výkladový slovník neexistuje
Slovník současné češtiny je jediný skutečně současný výkladový slovník českého jazyka, který reflektuje změny ve slovní zásobě a posuny ve významech slov po listopadu 1989. Díky přechodu společnosti k tržní ekonomice, rozvoji mnoha vědních a technických oborů, v čele s výpočetní a mobilní technikou se naše slovní zásoba rozšířila o tisíce nových hesel a došlo k zásadním posunům ve významech mnoha slov. Z nově vzniklých slov uveďme např. mobil, prozvonit, audiokniha, server, adresář, e-mail, antivir, lajknout (na Facebooku). Nový význam získala např. slova myš, stáhnout, vypálit, zip, ikona, zástupce, vir.

   

Slovník současné češtiny najdete na nechybujte.cz

 

Zdroj:  ASČ: Ke slovní zásobě středoškoláků