Program Excelence středních škol

Výsledky programu Excelence 2014 jsou vyhlášeny. Podrobnosti najdete na webových stránkách tohoto programu excelence.msmt.cz a také MŠMT. Školy jsou seřazeny podle krajů, v rámci kterých jsou uspořádány podle úspěšnosti. Pro zájemce o celkový přehled a porovnání škol v rámci ČR jsme připravili sloučenou tabulku (.xlsx). 

Všem zúčastněným školám gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů v roce 2015.

Hvězdná desítka nejúspěšnějších škol:               Porovnání úspěšnosti jednotlivých krajů:

tabulka

Program Excelence je zaměřený sledování a hodnocení úspěšnosti středních škol v soutěžích a olympiádách organizovaných či podporovaných MŠMT je vyhlašován pravidelně na podzim. Základním cílem je především rozšiřování péče o nadané žáky na středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků. Mezi další cíle patří zvýšení zájmu a motivace žáků, pedagogických pracovníků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách, a tedy o zvyšování vědomostní úrovně žáků nad rámec školních vzdělávacích programů.

Lingea se také věnuje podpoře vzdělávání a je dlouholetým sponzorem krajských a celostátních kol jazykových soutěží.