Výsledky programu Excelence 2015

Výsledky programu Excelence 2015 jsou vyhlášeny. Podrobnosti najdete na webových stránkách tohoto programu excelence.msmt.cz nebo na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/file/36754/. Pro zájemce o celkový přehled a porovnání škol v rámci ČR jsme připravili sloučenou tabulku (.xls). 

Všem zúčastněným školám gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů v roce 2016.

Hvězdná desítka nejúspěšnějších škol:               Porovnání úspěšnosti jednotlivých krajů:

tabulka

Program Excelence je zaměřený sledování a hodnocení úspěšnosti středních škol v soutěžích a olympiádách organizovaných či podporovaných MŠMT je vyhlašován pravidelně na podzim. Základním cílem je především rozšiřování péče o nadané žáky na středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků. Mezi další cíle patří zvýšení zájmu a motivace žáků, pedagogických pracovníků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách, a tedy o zvyšování vědomostní úrovně žáků nad rámec školních vzdělávacích programů.

Lingea se také věnuje podpoře vzdělávání a je dlouholetým sponzorem krajských a celostátních kol jazykových soutěží a soutěží v programování.