Do you want to play a Millionaire? Zahrajte si Milionáře!

Znáte hru Chcete být milionářem? Pravděpodobně jste o ní slyšeli, v minulých letech se jednalo o velmi oblíbený zábavní pořad, který se nyní opět vrací na televizní obrazovky. Vyzkoušejte si jeho školní variantu! Samozřejmě s určitými modifikacemi... Připravili jsme pro vás řadu inspirativních úkolů z češtiny a angličtiny, které si můžete upravit podle svých potřeb. Hru můžete využít v opakovacích nebo suplovaných hodinách. Děti si rády hrají a jak víte, kdo si hraje, nezlobí.


Pravidla hry

1. Děti soutěží ve dvojicích. Každá dvojice dostane hrací plán, kostku, dvě figurky a šest kartiček s otázkami, doplňovačkami, testy nebo jinými typy úkolů. Kartičky jsou  označené čísly 1 – 6.

2. Jako první začíná mladší hráč (nebo menší z žáků, nebo sedící blíže k oknu atp..)

3. Hráč hodí kostkou a podle výsledku hodu otočí příslušnou kartičku. Na ní zvolí libovolný úkol (otázku) a napíše odpověď. Pokud odpoví správně, postupuje v herním plánu o políčko nahoru. Pokud odpoví špatně, vrací se na START. Na řadě je druhý hráč, hodí kostkou a postup se opakuje. Hráči se střídají, výběr úkolů se postupně zužuje.

4. Během hry jsou k dispozici tři nápovědy: 50 na 50, zeptám se vyučujícího, podívám se do učebnice (do slovníku nebo na internet). Nápovědu je možné použít na libovolné otázce, ale každou pouze jedenkrát. Na páté a desáté otázce jsou garantovány hranice, pod které už nemůže hráč klesnout. Cílem hry je postoupit jako první až na poslední, 15. políčko, a vyhrát prémii.

Hrací plán
Kartičky s úkoly pro český jazyk
Kartičky s úkoly pro anglický jazyk