Láska na první slovo!

S radostí bych se s vámi podělila o vyprávění své cesty s francouzštinou.

Pokud mě mé vzpomínky neklamou, tak se mé přání umět mluvit francouzsky objevilo již v první třídě. Na základní škole, které jsem byla žáčkem, byla možnost právě v šesté třídě přestoupit do jazykové třídy. Měla jsem obrovskou radost, když jsem byla přijata! Byl to můj první velký krok k francouzštině. Myslím, že vám mohu něco prozradit... Naučit se první slůvka pro mě rozhodně žádný med nebyl. Dodnes jsem proto velmi vděčná, že jsem svůj boj nevzdala!
Také jsem měla možnost zúčastnit se výměnného pobytu ve Francii v prostředí rodinného a přátelského městečka Aniche. Tento zážitek mě přivedl k hlubšímu zájmu jak o francouzský jazyk, tak o komunikaci s lidmi.

Na gymnáziu jsem své zapálení pro francouzský jazyk také neztratila. Jsem velkým fanouškem Frankofonie. Také jsem našla zalíbení v tvorbě Středoškolské odborné činnosti s názvem: Vývoj dámské módy ve Francii (především od 17. století.).

K.KoutováNejvíce si však vážím svého úspěchu z března. Byla jsem přihlášena do soutěže ve francouzštině (kategorie B2). Ještě teď mohu cítit ten strach, jaký jsem měla. Někomu to může připadat směšné, ale pro mě to bylo něco jako rozsudek, zda můj zájem o francouzštinu má nějakou cenu, nějaký smysl...
Myslím, že se to ani slovy popsat nedá. Mým cílem bylo neskončit jako poslední, ale já se umístila na neuvěřitelném 2. místě. Opravdu mě to dojalo! Dodnes si toho velmi vážím. Byla jsem obdarována obrovskou motivací a energií jít dál.

Nyní si plánuji, jak bude má cesta dále pokračovat, protože jsem již v maturitním ročníku. Věřím, že by měl člověk získat dovednosti a zkušenosti hlavně v oboru, do kterého je zapálen. Rozvíjet se v něčem, co ho opravdu těší. Vytvořit si přehled v něčem, do čeho je s chutí pohlcen a je ochoten kvůli tomu čelit nejrůznějším překážkám. V mém případě je to vše, co se pojí s francouzštinou.

Upřímně do jisté doby mi věta: „Kolik jazyků umíte, tolikrát jste člověkem“ přišla jako jedno velké klišé. Neuměla jsem to vstřebat tím pravým způsobem. Nikdy jsem tolik neočekávala, že jednou opravdu na vlastní kůži pocítím, jaké to je, když vám cizí jazyk „rozvíjí duši a pohled na svět.“ Francouzština už pro mě není jen krásně znějící slova a fráze, ale pohled na svět, ve kterém se cítím příjemně a sama sebou.

Mezi můj způsob učení patří například vypisovat si neznámou slovní zásobu a psát, psát, psát... a zvýrazňovat vše, co se dá. Představovat si situace, při kterých bych určité výrazy použila... Nyní se spíše snažím najít co nejefektivnější způsob, jak si slovní zásobu, fráze... co nejlépe upevnit a uspořádat. Jsem typ člověka, co si rád uspořádává myšlenky, proto mi například vyhovuje vytváření si různých „tématických přehledů“. 
Co se týče slovníků a pomůcek, každému v dnešní době vyhovuje něco jiného. Já osobně dávám přednost papírovým slovníkům, než elektronickým verzím. Knihy jsou zkrátka mojí slabostí! Velmi jsem si oblíbila od Lingeje mluvník (ať už česko- francouzský či česko – anglický). Opravdu vydařený kousek! Oceňuji, že se nejedná pouze kvantum slovíček a vět, ale o seřazené fráze, idiomy, slovní spojení všedního života. 

Kateřina Koutová