Pracovní listy do hodin češtiny

Materiál tvoří 12 pracovních listů do hodin českého jazyka. Jsou uložené uložené na metodickém portále rvp.cz ve formátech docx a odt.. Obsahují různorodé úkoly, které souvisejí s úvodním textem, ale najdete zde i řadu dalších s přesahem do jiných předmětů. Cílem je zajímavé opakování i zlepšování všeobecného rozhledu, který dnes dětem často chybí. Záměrem těchto materiálů není práci dětí jakkoli hodnotit známkou, ale naopak je motivovat k rozšiřování obzorů v češtině, zeměpisu, dějepisu apod.

Úkoly jsou různě obtížné, s některými informacemi se zde žáci možná setkají poprvé. Proto je vhodné umožnit jim používat pomůcky (český výkladový slovník, pravidla pravopisu, slovník synonym), ať už v knižní podobě nebo na internetu (www.nechybujte.cz). Pro vyhledání obecných informací určitě poslouží také internet, wikipedie, tematicky zaměřené stránky. V souvislosti s vyhledáváním informací na internetu se nabízí také diskuse o relevantnosti konkrétních stránek a textů, kterou žáci určitě upotřebí i v dalším studiu.

Cvičení jsou vhodná pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ, ať už pro přípravu na přijímací zkoušky, k maturitě nebo jako doplněk do opakovacích nebo suplovaných hodin. Lze je také vyplňovat formou soutěže ve dvojicích, případně v menších skupinkách. Součástí materiálů jsou i vzorová řešení. 

 pracovní list čeština

Ukázka z pracovního listu.