3. ročník soutěže WAZZUP

Lingea vyhlašuje třetí ročník soutěže WAZZUP, určené pro žáky základních i středních škol. Úkolem je vytvoření krátké prezentace v angličtině na jedno z nabízených témat. Cílem soutěže je posílit vztah žáků k angličtině, přičemž šanci uspět má každý – stačí mít dobré nápady a věnovat přípravě prezentace trochu času.

wazzup

Přihláška do soutěže WAZZUP
Přihlášku najdete ve formátech docx nebo PDF. Uveďte prosím nutné kontaktní udaje žáka i školy, nezapomeňte uvést odkaz na úschovnu, v níž bude prezentace dostupná ke stažení. Soutěžní práce můžete přihlašovat až do 31. 5. 2017, kdy je uzávěrka soutěže. Vyplněné přihlášky zasílejte e-mailem na adresu skoly@lingea.cz.

Témata pro letošní ročník jsou:
1. Můj nejlepší kamarád
2. Umění a já
3. Co mě baví ve škole

Soutěžní kategorie:
• kategorie C – žáci 5. tříd a mladší
• kategorie B – žáci 6.–9. tříd ZŠ a věkově odpovídající žáci víceletých gymnázií
• kategorie A – žáci čtyřletých středních škol


Pravidla soutěže:

Formát není přesně stanoven, může se jednat o prezentaci v Powerpointu, html prezentaci, ale také o klasické video v běžných formátech. Snímky kategorií A a B musí být soutěžícím namluveny v angličtině (doplněny vloženým namluveným audiem), v rámci kategorie C lze použít anglické titulky nebo textové popisky. Délka prezentace je omezena na 5 minut. Delší snímky do soutěže nebudou zařazeny. Hodnocena bude zejména úroveň angličtiny a soulad s tématem, ale také samozřejmě nápaditost, originalita a technické zpracování. Témata jsou poměrně široká a lze je přizpůsobit aktuálním zájmům dětí. Do tématu 2 lze zařadit libovolnou uměleckou aktivitu, např. z oblasti výtvarné, hudební, literární, dramatické ap.

Vyhodnocení soutěže:
Soutěž bude posuzovat odborná porota 6. 6. 2017. Oceněna budou vždy první tři místa z každé kategorie. Nejlepší prezentace budou zveřejněny na stránkách školního zpravodaje, soutěžící budou informováni e-mailem. Účastí v soutěži souhlasíte se zveřejněním názvu školy a jména soutěžícího žáka, pokud bude jeho snímek mezi oceněnými.

A ceny pro vítěze?
Autoři oceněných prezentací na prvních třech místech získají anglický mluvník v knižní podobě, dále pak slovník pro mobilní zařízení. Jejich domovská škola získá roční studijní licenci anglických slovníků on-line na adrese slovniky.lingea.cz. Součástí této licence je anglický praktický slovník s výslovností, tabulkami skloňování a časování, gramatika, konverzace, mluvník a slovník slangu. Všichni soutěžící obdrží diplom nebo čestné uznání.

Těšíme se na zajímavé příspěvky.