Pozvánka do Českého Krumlova na letní akademii pro učitele němčiny

Srdečně zveme na letošní ročník Letní metodicko-jazykové akademie pro učitele němčiny, která se bude konat od 21. do 25. srpna 2017 v Českém Krumlově. Akci pořádá Spolek germanistů a učitelů němčiny ČR (SGUN) ve spolupráci s Gymnáziem Český Krumlov. I v letošním roce nabídne účastníkům zajímavé semináře, které povedou zkušení lektoři z České republiky i ze zahraničí. Mottem celé akce bude „Krumauer Allerlei“ – tedy od všeho něco. Vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č. j.: MSMT – 32977/2016-2-979.

Místo a datum konání: Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112, ve dnech od 21. do 25. srpna 2017

Opět budeme společně hledat cesty, jak žáky pro němčinu získat, v hodinách je zaujmout a předat jim učivo zábavnou formou. Rádi bychom dodrželi tradici, že učitelé odjíždějí z naší akademie vybaveni spoustou nápadů a tipů, které pak bez další velké přípravy využijí hned v prvních hodinách německého jazyka v novém školním roce.
Loni jsme nově do nabídky letní akademie zařadili půldenní exkurzi do rakouského příhraničí s programem, který je možno realizovat i se školními kolektivy, a podobnou cestu chceme uskutečnit i letos - zažijte němčinu všemi smysly! Těšit se můžete i na (noční) prohlídku města či soutěže o ceny!

Nedílnou součástí programu bude i možnost prohlédnout si aktuální nabídku nakladatelství v oblasti výuky německého jazyka, fakultativní nabídka kulturního, relaxačního, popř. sportovního vyžití pro volné chvíle a večery.  Na programu je také tradiční tombola se zajímavými výhrami. Každý účastní obdrží osvědčení o absolvování.

Podrobnější informace najdete v této pozvánce nebo na stránách http://www.sgun.cz//9-313-10