Novinky ve slovníku češtiny

Ani my jsme během posledních měsíců nezaháleli a opět jsme zapracovali na mnoha změnách, které vám rádi představíme. 

Nové možnosti hledání ve slovníku současné češtiny aneb malé tlačítko s velkými možnostmi

Po stisknutí tlačítka tlačítko plus u zadávacího políčka se objeví tyto možnosti vyhledání hesla:

Fulltext: pokud chcete vyhledat např. všechna hesla z oblasti architektury, ekonomiky nebo výpočetní techniky, stačí v poli obor zvolit oborový příznak archit., ekon. nebo výp. Vyhledávat lze i podle stylových příznaků.  Málokdo asi odolá tomu, aby si nezkusil vypsat všechna slova např. s příznakem hanl. (hanlivě) nebo vulg. (vulgárně). Další možnosti nabízí pole slovní druh, kde si můžete jednoduše vyhledat všechny číslovky, předložky, částice nebo spojky, případně slovesa, která jsou dokonavá i nedokonavá (dok. i ned.). Oborové a stylové příznaky lze také kombinovat se slovním druhem, takže si můžete zobrazit všechna podstatná jména mužského rodu z oboru filozofie nebo všechna hanlivá příslovce.

Šablony: i tato možnost nabízí široké využití.  Pokud chcete např. vyhledat všechna slova začínající na roz a končící na ovat, stačí v této záložce do editačního pole napsat roz*ovat, aplikace vyhledá a zobrazí slova rozcupovat, rozčarovat, rozfázovat, rozfofrovat a desítky dalších. Všechna slova začínající na a a končící na ž vyhledáte zadáním výrazu a*ž, zobrazí se hesla aniž, apanáž, arbitráž, aviváž a další. Lze zadávat i složitější výrazy, pokud např. chcete vyhledat všechna slova končící na ání a mající jako druhé písmeno krátkou samohlásku, zkuste napsat výraz ?[aeiouy]*ání. Chcete vypsat vyjmenovaná a odvozená slova spojená s konkrétní obojetnou souhláskou, například s?. Do políčka napíšete výraz *sy?*.

Anagramy: v této části můžete vyhledávat přesmyčky. V češtině není zdaleka tolik případů jako třeba v angličtině, ale pár jich najít lze. Zkuste např. zadat slovo raketa nebo karamel. Najdete sami další?

rozšířené hledání fulltext        rozšířené hledání podle šablon        rozšířené hledání anagramy
rozšířené hledání fulltext rozšířené hledání podle šablon   rozšířené hledání anagramy

 

Tabulky tvarosloví a další kouzelná ikona

Za každým heslovým slovem ve Slovníku současné češtiny je nová ikona . Když na toto tlačítko kliknete, zobrazí se kompletní tabulky skloňování jmen i časování sloves. Tuto možnost ocení jistě všichni žáci, studenti i cizinci, kteří se češtinu učí jako cizí jazyk. Tabulky se zobrazí nejen u podstatných a přídavných jmen, ale také u zájmen a číslovek. U sloves nechybí ani tvary přechodníků, v tabulkách najdete i složené tvary, např. byl jsem nesen, budou vidět apod.

 tabulky časování slovesa milovat

     

Nástroje

Na stránkách nechybujte.cz máte k dispozici i dva velmi užitečné nástroje. Pokud ze základní nabídky zvolíte poslední záložku, můžete si nechat zcela automaticky doplnit chybějící háčky a čárky a nechat si celý text zkontrolovat. Jestliže máte text formátovaný, používáte různá písma, aplikace toto formátování zachovává. A to není zdaleka vše. Pokud kliknete na kterékoliv slovo v okně, jeho základní tvar je ihned vyhledán v pravopisném slovníku, slovníku synonym i ve výkladovém slovníku. Větší komfort pro práci s češtinou jinde nenajdete.

 nástroje na nechybujte.cz


Budeme rádi, když si novou verzi stránek nechybujte.cz vyzkoušíte a napíšete nám své postřehy.