Jak se dělají slovníky, které jsou stále aktuální?

Všichni víme, že jazyky se vyvíjí velmi rychle, to není potřeba zdůrazňovat. Podobu jazyků dnes ovlivňuje hlavně internet, sociální sítě, nové technologie a angličtina.  Díky rozvoji techniky vznikají úplně nová slova, která ještě nejsou známá. Druhou skupinu tvoří slova, která začnou být během krátké doby hodně frekventovaná. Ta jsou nejčastěji slangová nebo hovorová, ale najdeme zde i pojmy z obecného jazyka. Změny v angličtině se díky současné globalizaci velmi rychle promítají i do dalších jazyků. 

Jak tedy zařídit, aby ve slovníku bylo vždy to, co potřebujete najít, i když jsou to slova, která zaslechnete na ulici, ve filmu, jsou slangová nebo vznikla teprve nedávno? Na tyto otázky odpovídá lingvista a lexikograf Radek Musil, vedoucí vývoje angličtiny, který se tímto zabývá již dlouhou řadu let.

 „V zásadě je to jednoduché, ale vyžaduje to čas. :-) Průběžně si vypisujeme a poznačujeme termíny a obraty (jak české, tak anglické, italské ap.), na které narazíme při četbě tisku, na internetu, sledování filmů, překladech. Já třeba jsem člen překladatelské diskusní skupiny na FB, kde se kooperativně řeší různé překladatelské "oříšky", zatím nikde nepřeložené termíny ap. A odtud taky leccos lze čerpat. No a potom to postupně mezi jinou prací doplňujeme do našich dat užívaných pro slovníky.  Třeba nedávno vydané rozšířené vydání slovníku slangu (Wazzup) se tak zvětšilo téměř o pětinu. Naše IT sekce také pracuje na vývoji překladače, při čemž se stahují a vytvářejí obrovské jazykové korpusy, ze kterých lze dle frekvencí výskytu taky "vytahovat" ustálená spojení a slova, která zatím ve slovnících nemáme. Vždy je však třeba k nim dohledat překladové termíny nebo ověřit jejich správnost (v případě extrakce z paralelních korpusů).“

Není to tedy komplikované, ale velmi časově náročné.

Podívejte se na příklady takto získaných hesel:

airpocalypse = smogová kalamita (v čínských velkoměstech ap.)
bikepacking = dálková cykloturistika (s veškerým vybavením vezeným na kole)
bindle = psaníčko (balení drogy v papírku)
flashpacking = luxusnější cestování s batohem (hlavně starších finančně zajištěných turistů)
dřevoplast = wood-plastic composite
prozvonit koho = prank sb; drop-call sb
vymaštěnec = dimwit; half-wit; dumbshit
zasekaný = (ucpaný ap.) congested; (s hustým provozem) trafficky; (člověk prací) totally busy

A další, jako třeba v angličtině:

micronation
misclick
pour-over
sexting
workup

a v češtině:

vyvložkovat
zabíračka
zákvas
zaprahnout

Tyto výrazy najdete přeložené v dalším vydání našeho slangového slovníku.  Pokud ale znáte jejich překlad, napište nám na skoly@lingea.cz.  Vysloužíte si pochvalu a malou odměnu.

slovník slangu