Jak se zdokonalit v orientaci aneb magnetické krávy a internet

Všichni občas v cizím městě bloudíme. Někdy je k nezaplacení informace o tom, jak jsou orientovány světové strany v místě, kde stojíte. Zvlášť když víte, že váš cíl je pár minut chůze třeba na západ. Pokud svítí slunce a je dopoledne, není to tak obtížné, za sluncem jdete na východ a ostatní strany si odvodíte. Ale co když je poledne a slunce nad hlavou? Nebo třeba prší?

V přírodě je to snadnější. Možná si pamatujete z táborů základní poučky: lišejníky rostou více na severní straně stromů a mraveniště mají také severní stranu strmější. Nebo si vybavíte pozorování stínu klacku a pole slunečnic. Ovšem ve městě tyto pomůcky obvykle nejsou.  A protože běžně nenosíme kompas, jsme odkázáni na jiné metody.

Vždycky se můžete někoho zeptat, ale tato metoda je dost nespolehlivá. I místní starousedlíci často netuší, kam vás nasměrovat, když toužíte jít jižním směrem. A o některých turistických atrakcích slyší poprvé.  Ale pokud jste v cizině, můžete to zkusit, procvičíte si konverzaci a to nikdy nezaškodí.

Pro běžnou orientaci ve městě jsou k nezaplacení autobusové zastávky. Bývá na nich jízdní řád se jmény zastávek, na kterém můžete najít některý z bodů, kam směřujete. A také odhadnete, kolik cesty vám k němu zbývá. Pokud máte mapu, zorientuje se docela rychle. GPS a mobilní aplikace vám poradí ještě rychleji. Přesto může nastat situace, kdy prostě tuto nápovědu nemáte.

Jaké máte tedy další možnosti pro určení světových stran?

Pokud uvidíte starší kostel, máte skoro vyhráno. Jejich vchody obvykle směřují na západ, oltáře jsou umístěny na východní straně. Modernější nápovědu najdete u satelitů.  U nás je většina parabol natočena na astru, což je přibližně 169 stupňů, tedy přibližně jih. Podobně využijete solární panely a podobná zařízení, která bývají také nasměrována směrem na jih.

S další metodou přišli vědci teprve nedávno. Zjistili, že krávy se automaticky stavějí směrem na sever, protože mají své vlastní „zabudované kompasy“. Předpokládá se, že jejich schopnost najít sever je pozůstatkem z dob, kdy předci dnešního skotu potřebovali dobrý orientační smysl při migraci na velké vzdálenosti. Možná si řeknete, že krávy ve městech nejsou zas tak běžné, ale občas se podaří, jak ukazuje fotografie pořízená letos v anglickém Beverly. Skutečně zde všechna zvířata stojí srovnána na ose sever-jih. Nejedná se při tom o komparzisty :-) 

 pasoucí se krávy u katedrály v Beverly (Velká Británie) 

Pokud vás magnetické orientace savců zaujaly, přečtěte si odborný článek publikovaný v časopise Vesmír.  Netýká se zdaleka jen krav… svoji roli v něm hrají i srnci a jeleni. Jde o analýzu prostorového rozmístění stád skotu na satelitních snímcích, které jsou volně dostupné na internetu ve vyhledávači Google  Earth. Zprávu publikovala vědecká skupina S. Begall, J. Červený, J. Neef, O. Vojtěch a H. Burda a vzbudila ve světě značný ohlas.