4. ročník soutěže anglických prezentací WAZZUP

Lingea vyhlašuje čtvrtý ročník soutěže WAZZUP, určené pro žáky základních i středních škol. Úkolem je vytvoření krátké prezentace v angličtině na jedno z nabízených témat. Cílem soutěže je posílit vztah žáků k angličtině, přičemž šanci uspět má každý – stačí mít dobré nápady, trochu nadšení a věnovat přípravě prezentace nějaký čas.

soutěž WAZZUP

Přihláška do soutěže WAZZUP
Přihlášku najdete ve formátech docx nebo PDF. Uveďte prosím nutné kontaktní udaje žáka i školy. Prezentaci můžete zaslat jako přílohu e-mailu nebo prostřednictvím odkazu na úschovnu, v níž bude prezentace dostupná ke stažení. Soutěžní práce můžete přihlašovat až do 31. 5. 2018, kdy je uzávěrka soutěže. Vyplněné přihlášky zasílejte e-mailem na adresu skoly@lingea.cz.

Témata pro letošní ročník jsou:
1. Moje superstar, můj mazlíček
2. Můj nejlepší výlet nebo dovolená
3. Moje hobby - co mě baví nejen ve škole
4. Proč jsem (nebo nejsem) na Facebooku

Soutěžní kategorie:
• kategorie C – žáci 5. tříd a mladší
• kategorie B – žáci 6.–9. tříd ZŠ a věkově odpovídající žáci víceletých gymnázií
• kategorie A – žáci čtyřletých středních škol


Pravidla soutěže:

Formát není přesně stanoven, může se jednat o prezentaci v Powerpointu, html prezentaci, ale také o klasické video v běžných formátech. Prezentace může být namluvena v angličtině nebo lze použít anglické titulky, textové popisky. Délka prezentace je omezena na 5 minut. Hodnocena bude úroveň angličtiny a soulad s tématem, ale především nápaditost, originalita a technické zpracování. Témata jsou poměrně široká a lze je přizpůsobit aktuálním zájmům dětí. Soutěžit mohou jednotlivci i kolektivy.

Vyhodnocení soutěže:
Soutěž bude posuzovat odborná porota 7. 6. 2018. Oceněna budou vždy první tři místa z každé kategorie, výsledky budou zveřejněny na stránkách školního zpravodaje, soutěžící budou informováni e-mailem. Účastí v soutěži souhlasíte se zveřejněním názvu školy a jména soutěžícího žáka, pokud bude jeho snímek mezi oceněnými.

A ceny pro vítěze?
Autoři oceněných prezentací na prvních třech místech získají tituly Lingea podle vlastního výběru, v hodnotě do 500 kč. Stejnou cenu získají také učitelé, kteří je do soutěže přihlásili. Jejich domovská škola navíc získá roční studijní licenci anglických slovníků on-line na adrese slovniky.lingea.cz. Součástí této licence je anglický praktický slovník s výslovností, tabulkami skloňování a časování, gramatika, konverzace, mluvník a slovník slangu. Všichni soutěžící obdrží diplom nebo čestné uznání.

Těšíme se na zajímavé příspěvky.

Vaše Lingea