O ptácích, ptačích slovesech a jiných souvislostech

Ptáci obecně patří oblíbeným zástupům světa zvířat. Kdo by se nepotěšil pohledem na plovoucí labuť, letící hejno, nezaposlouchal se do zpěvu skřivana nebo jiného pěvce či neobdivoval dokonalé navigační schopnosti migrujících ptáků. Svůj otisk zanechali ptáci také v češtině, a to v mnohých slovesech a přirovnáních. Některé z nich dnes představujeme.

Soustředili jsme se na ptačí slovesa a je snad shodou náhod, že všichni vybraní kandidáti byli v posledních letech oceněni cenou Pták roku, kterou u nás uděluje od roku 1992 každoročně Česká společnost ornitologická

Sýček obecný, pták roku 2018

sýček: malá sova žijící blízko lidských obydlí
sýčkovat: předvídat chmurnou budoucnost

Podle lidové pověry sýčkovo noční houkání nevěstilo nic dobrého. Někteří naši předkové dokonce věřili, že sýček svým houkáním i neštěstí přivolává nebo je dokonce předzvěstí smrti. Tak tajemně hrůzný jim zvuk sýčka připadal. Pojmenování tohoto ptáka vychází ale ze zvuku jiného – i houkající sova totiž občas syčí, když se jí něco nelíbí, a právě toto syčení dalo vznik slovu sýček. A odtud už byl jen krůček k sýčkování.

Tato drobná sovička dříve velmi rozšířená dnes bohužel patří mezi nejohroženější druhy ptáků. Přežije sýček i v naší přírodě nebo jen ve vyjmenovaných slovech? Co můžeme udělat pro jeho ochranu? Podrobnosti se dozvíte na stránce new.birdlife.cz/sycek.

Strnad obecný, pták roku 2011

strnad: drobný zpěvný pták se silným krátkým zobákem (k loupání semen)
vystrnadit: vyhnat někoho odněkud, přimět někoho k odchodu

Také u strnada je pojmenování pokusem vyjádřit jeho hlas. Jedná se stále o jeden z nejhojnějších druhů u nás, což dokládá mimo jiné i vysoká četnost příjmení Strnad. Mezi ptačími příjmeními je na 3.-4. místě. Výše jsou jen Holub a Sýkora, případně Polák (jako potápivá kachna). 

Sloveso vystrnadit zachycuje chování typické pro strnadí samce: jsou nesnášenliví, každého z blízkosti hnízda vyhánějí, vypuzují, prostě vystrnaďují…

U strnadů jsou hodně patrná jejich nářečí. Ano, nejen lidské jazyky mají spoje regionální varianty. Projekt Nářečí českých strnadů je pomocí řady dobrovoníků velmi podrobně zmapoval, takže se můžete podívat na výsledky, kde lze které varianty zaslechnout. Na českém území se vyskytuje sedm běžných nářečí, ale i několik vzácných. Můžete se také sami zapojit do objevování těch dalších.

Datel černý, pták roku 2017

datel: černý šplhavý pták s delším klínovitým zobákem, kterým vybírá z kůry stromů dřevokazné škůdce
datlovat, psát jako datel: psát na psacím stroji, počítači, jedním nebo dvěma prsty, pomalu
šplhat jako datel: chovat se podlézavě, snažit se zalíbit
datle: 1. sladký šťavnatý peckovitý plod datlovníku, požívaný jako ovoce 2. mládě datla

Slovesu datlovat všichni rozumíme, ačkoli nepatří do spisovné češtiny. Znamená pomalu psát dvěma prsty na psacím stroji, eventuálně dnes i na počítači. Kdo pamatuje starší psací stroje, ví, o čem je řeč. Tyto charakteristické zvuky se mnohdy nesly z kanceláří i ordinací lékařů i o několik pater výše. S trochou abstrakce jsou opravdu podobné zvuky slyšet v lese, ve kterém právě „úřaduje“ datel. Při datlování na počítači už trochu zmizelo kouzlo tohoto slůvka, hluk je ten tam. Nicméně dokud budou klávesnici používat i pomalejší a razantní pisálkové, máte možnost jej ve svém projevu použít.

Stále živé je ale spojení šplhat jako datel, které přirovnává pohyb datla po stromě k postupu ve společenském žebříčku, za použití řekněme morálně sporných prostředků.

A co datle v čokoládě? Obvykle se jedná o chutnou cukrovinku, ale čistě z pohledu jazyka si lze představit i jinou variantu. Tak pozor na to, kdybyste někdy objednávali datle online..

Zdroje:

https://www.nechybujte.cz
http://www.rozhlas.cz/strednicechy/slova/_zprava/123029
http://www.birdlife.cz/co-delame/akce-pro-verejnost/ptak-roku
http://www.strnadi.cz
https://www.novinky.cz/veda-skoly/474872-dobrovolnici-zmapovali-nareci-strnada-obecneho.html