Metodické materiály pro češtinu

Vyzkoušejte naši sadu didaktických testů z češtiny. Forma těchto materiálů se podobá té z maturitních testů, ale obsahově zabíhá do mnoha oblastí od historie, umění přes ekonomii a sport k současnosti.

V testech se vyskytují různorodé typy cvičení, které jsou zaměřeny zejména na čtení úryvků textů a jejich porozumění. Pomohou vám s procvičením následujících kompetencí

Každá sada představuje samostatný text s určitým zaměřením, vytisknete ji oboustranně na jeden papír A4. Obsahuje uzavřené i otevřené úlohy, z nichž mnohé přesahují rozsah vzdělávacích programů nebo z nich mírně vybočují. Věříme ale, že i tyto úlohy mají svoje místo a mohou žáky zaujmout. Účelem materiálů není ukázat, co všechno žáci ještě neumí, nejsou ani myšleny jako materiál ke klasifikaci. Jejich cílem je spíše učivo procvičit, rozšířit si znalosti, získat nové souvislosti a někdy se snad nad zadáním i pobavit. Proto je doporučujeme používat při opakovacích nebo suplovaných hodinách nebo je zadat jako domácí cvičení. Pro objevování neznámých informací můžete dětem povolit internet. Vždyť nikdo neví všechno. Nakonec ani Google.

všech 12 didaktických testů včetně vzorového řešení naleznete na stránkách portálu rvp.cz