Vyjmenovaná slova, jak je (asi) neznáte

Seznamy vyjmenovaných slov v učebnicích se časem mírně proměňují, ale základ zůstává. Zajímal by vás jejich opravdu kompletní seznam? Všechna vyjmenovaná slova? Ve slovníku češtiny je snadno najdete online.

Podívejme se nejprve  na pravopisná pravidla psaní i/y, í/ý v kmeni slov. Stručný výklad najdete pravidlech pravopisu on-line na stránkách nechybujte.cz. Kapitola shrnuje problematiky psaní těchto písmen. Nabízí seznamy vyjmenovaných slov, slov příbuzných, odvozených. Upozorňuje také na nejasnosti, které mnohdy mezi žáky panují ve významech slov, a také na časté chyby, které z nepochopení významů mohou plynout.

Na webu nechybujte.cz můžete získat i seznam komplexnější. Přesně řečeno nejde o výpis všech vyjmenovaných slov, ale těch, u kterých se po obojetné souhlásce píše tvrdé y. Jsou mezi nimi výrazy cizího původu, odborné, zastaralé nebo jen málo používané.

Jak na to? Stačí použít jednoduché regulární výrazy, které znáte z práce na počítači. Přesněji řečeno zástupné znaky ? a *, kde ? představuje 1 písmeno a * libovolný počet písmen.

Například:
my*   slova začínající na my (myslet, myš, mydlina, myrta... vše)
*sy*  slova kdekoli obsahující sy, tj. na začátku, uprostřed, na konci (syčet, sykavka, vlasy, psychlolog... vše)
*lý*?  slova obsahující "lý", ale nikoli na konci  (lýko, blýskat, mlýnek, dialýza... vše)
*?zy*   slova obsahujíci "zy" uprostřed nebo na konci, ale ne na začátku (brzy, jazyk, azyl, enzym... vše)

Postup je tedy tento:
1. Do vyhledávácího políčka slovníku češtiny nechybujte.cz napíšete regulární výraz a stisknete Enter.
2. Ve sloupci pod políčkem se objeví seznam slov, které popisuje daný reg. výraz. A to je všechno.

Slova ze seznamu si můžete zkopírovat nebo poklikáním jednotlivá hesla zobrazovat, není-li například jasný jejich význam..
Podle těchto pravidel už snadno sestavíte regulární výrazy pro vyjmenovaná slova. Po kliknutí na výraz se zobrazí příslušný seznam slov..

B:  *by*?     *bý*?
F:  *fy*?     *fý*?
L:  *ly*?     *lý*?
M:  *my*?  *mý*?
P:  *py*?   *pý*?
S:  *sy*?   *sý*?
V:  *vy*?   *vý*?
Z:  *zy*?   *zý*?

"vyjmenovaná slova po B" - krátké Y

Jako bonus připojujeme i seznam českých měst a obcí, které se pyšní teoretickou možností patřit mezi vyjmenovaná slova. Věnovali jsme se jeho tvorbě v minulých letech. Podívejte se na výsledek našeho výzkumu (formát .xlsx). Celý článek si můžete přečíst zde. Zajímalo nás také, zda jsou tato města rozložena na mapě České republiky rovnoměrně nebo ne. I to se v článku dozvíte. Pokud byste objevili nějakou vísku, městečko nebo městskou část, která na tomto seznamu chybí, budeme velmi rádi, když nám napíšete. Děkujeme.