Vánoce, nebo zimní slunovrat?

Vánoce patří mezi světově uznávané svátky. V různé podobě, případně s odlišným jménem se slaví na celém světě. Zároveň pro každého z nás znamenají Vánoce něco významného. Většinou býváme pozitivně naladění, plní očekávání a radosti z nového roku a rodinných setkání. Nezáleží, pod jakou záminkou si užíváme toto období, zda oslavujeme zrození Ježíše Nazaretského, zimní slunovrat nebo příchod nového roku. Důležitá je sounáležitost, ohleduplnost a radost kolem nás. Poselství pohody a štěstí se šíří do všech koutů a potěší každého, kdo je alespoň malinko ochoten jim naslouchat.

I naše Vánoce byly původně oslavou zimního slunovratu, až později se díky křesťanství přeměnily do podoby, jakou známe dnes. Jak ale vypadaly oslavy zimního slunovratu, nebo-li Kračun, pořádaný našimi pohanskými předky? Některé zvyky jsme si udrželi do dnešních dní. Například slavnostní večeři, kde nesměly chybět jablka, ořechy a kulatý bochník chleba symbolizující slunce.

Lití olova je také starobylý zvyk, převzatý z dřívějších dob. Podobně i méně známé nahlížení svobodných děvčat do studny nebo jiné vodní hladiny. Dívky mohly spatřit svého budoucího ženicha, ale i svoji smrt (jak známe také z básně K. J. Erbena). Obě tyto praktiky a mnohé další byly prováděny za zimního slunovratu z jediného důvodu. Slované věřili, že v tento den je velmi silná magie, a proto je příhodná doba k různým rituálům a výkladům budoucnosti. Tradovalo se, že v tento den se země otvírá a vydává své poklady, ale také to, že ožívají temné síly a hrozí nebezpečí. Nechodilo se proto spát, ale celou noc se bdělo u velkého ohně – na jediném bezpečném místě. Tento oheň se postupně přenesl do stavení a dnes si světla užíváme v podobě svíček.

Dodržujeme také mnohé další vánoční tradice. Zdobíme stromeček nebo alespoň větvičky ve váze. Posloucháme koledy, pečeme cukroví, vánočky, rozsvěcujeme prskavky. U štědrovečerní tabule prostřeme jedno volné místo navíc, pro náhodného příchozího. Vánoční večeře pak začíná poté, co vyjde na nebi první hvězda. Pochutnáme si na kapru se salátem nebo jiné rybě či jídle, které máme nejraději. A děti potom ke stromečku pozve zvuk kouzelného zvonečku... Začíná sváteční večer, který máme jen jednou za rok. Zazpíváme koledy, rozbalíme dárky, povídáme si a užíváme atmosféru tohoto dne. O Vánocích by nikdo neměl být sám.

Přejeme všem krásné a klidné Vánoce, ať už je slavíte v zemích křesťanských mší, zimních slunovratů nebo svatých nocí. 

Vaše Lingea

stromeček

Zdroje:

http://vanoce.org/vanocni-citaty/
http://www.slovanskykruh.cz/2017/03/kolovrat-aneb-slovanske-slavnosti-v-prubehu-roku/