Tygři, kočky, pardálové...

U některých kočkovitých šelem je názvosloví v evropské rodině jazyků jednotné a vychází z původně řeckých výrazů, které se přes latinu rozšířily i do germánských a románských jazyků. Např. různá pojmenování pro kočku při trošce fantazie odkáží na latinské cattus: angl. cat, něm. Katze, fr. chat, šp. a port. gato, it. gatto, rus. кот ap. V odborném názvosloví se nicméně pro kočky používá latinské Felis.

Pojmenování krále zvířat, lva, má svůj původ v řeckém slově λέων (latinsky leo): něm. Löwe, šp. león či fr. a angl. lion. Řecké (a původně íránské) τίγρις a latinské tigris byly u zrodu slova tygr (italsky, francouzsky či portugalsky tigre, německy Tiger, nizozemsky tijger). A znáte křížence mezi samcem lva a samicí tygra, kterému se říká ligr, a křížence mezi samcem tygra a samicí lva, kterému říkáme tigon?

Tygr a lev patří do rodu kočkovitých šelem zvaných Panthera. Tím se dostáváme ke skupině slov, jejichž význam se mluvčím často plete. Číhá na té větvi panter, levhart, leopard, pardál nebo jaguár? Jaguára (Panthera onca) můžeme z této skupiny vyloučit i jazykově. Podobá se sice svému blízkému příbuznému levhartovi, avšak jako jediný zástupce druhu Panthera žije v Americe a jeho jméno prakticky všechny evropské jazyky převzaly z původně indiánského slova yaguara, které se přes portugalštinu dostalo do Evropy: něm. Jaguar, fr., angl. či šp. jaguar. Pikantní na tom je, že sami Portugalci této šelmě možná častěji říkají onça, slovem, kterým říkají i irbisovi neboli levhartu sněžnému (Panthera uncia; něm. Schneeleopard či Irbis, port. také leopardo-das-neves, fr. mj. once, šp. mj. onza). A tak máme Ameriku a Asii v jednom, jelikož domovem irbisa jsou středoasijské velehory.

V rozsáhlých oblastech Asie (a Afriky) najdeme i levharta (Panthera pardus), blízkého příbuzného irbise. U něj již je názvosloví o něco bohatší. Česky se nazývá též leopard, nebo panter, zoologové se pak drží pouze názvu levhart (totéž platí např. v němčině či francouzštině, kde jsou výrazy Panther a panthère vnímány spíše jako neoficiální, odborníci používají výrazy Leopard, resp. léopard).

Nepřesně se levhart pojmenovává i jako pardál. Pardál však žije pouze v jihovýchodní Asii a dokonce ani nepatří do rodu Panthera. Jedná se totiž o rod Neofelis, jehož nejznámějším zástupcem je... levhart (nebo pardál) obláčkový (Neofelis nebulosa). V němčině se tato šelma nazývá pardál (Nebelparder), ve francouzštině panter (panthère nébuleuse), v angličtině, italštině a v portugalštině... levhart (clouded leopard/leopardo nebuloso/leopardo-nebuloso). Španělsky se mu říká levhart i panter (leopardo longibando nebo pantera nebulosa). Hezký zmatek že?

Ovšem pozor, slovo pardal ve španělštině, portugalštině či katalánštině označuje mj. vrabce!

A co takový černý panter? V případě této šelmy se jazyky shodují, jedná se o černě zbarvenou variantu různých kočkovitých šelem od levharta, přes jaguára, až po pumu. Zastavme se nyní právě u pumy (Puma concolor). Té se lidově či regionálně říká i kuguár (angl. cougar, fr. couguar, něm. Kuguar, it. coguaro). Jinak je to prakticky ve všech jazycích puma (ovšem v nizozemštině pro ni mají „poetický“ tvar poema) nebo „horský lev“ (niz. bergleeuw, it. leone di montagna, něm. Berglöwe nebo Silberlöwe, fr. lion des montagnes ap.).

Gepard (slovo vzniklé ze spojení italských výrazů kočka a pardál, neboli gatto a pardo, lat. Acinonyx jubatus) se prakticky ve všech jazycích pojmenovává stejně: fr. guépard, it. ghepardo, šp. guepardo. Výjimkou je pouze angličtina, která užívá původně hindské slovo cheetah (i ve španělštině a portugalštině se však někdy užívá slova chita).