Den učitelů němčiny v Praze

Chcete strávit den plný nápadů a inspirace pro výuku němčiny? Pak přijďte na každoroční DLT – Deutschlehrertag – Den učitelů němčiny! Tento den nabitý novými podněty, inspirativními myšlenkami, postupy a metodami organizuje Spolek germanistů a učitelů němčiny (SGUN) pravidelně každý rok na přelomu března a dubna. Nedílnou součástí DLT je rovněž bohatá tombola, neboli dary vystavovatelů a dalších aktérů podporujících tento výjimečný německý metodický den.

Den učitelů němčiny je zaměřen na profesní rozvoj učitelů německého jazyka, každý učitel má tedy možnost absolvovat tři nebo čtyři devadesátiminutové bloky odborných metodických workshopů věnovaných didaktice německého jazyka. Workshopy jsou vedeny zkušenými českými i zahraničními lektory. Tento vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků pod č. j.: MSMT – 22704/2017-1-954.

Letošní DLT se koná v sobotu 27. dubna 2019 na ZŠ J. Gutha-Jarkovského (budova 1. stupně), Klimentská 38, Praha 1 - Nové Město, od 8.00 do 17.30 hod. Součástí setkání jsou zároveň prezentace vystavovatelů z řad nakladatelství a dalších organizací podporujících výuku německého jazyka včetně prodeje učebních materiálů a ani Lingea zde nemůže chybět. Zastavte se  u nás prohlédnout si novinky. Kromě jazykových titulů na vás čekají i průvodce na cesty.
Těšíme se na vás!

Více na www.sgun.cz/neu/deutschlehrertag