Krásný den učitelů

Je tomu na den přesně již 428 let, co se narodil jeden z největších Čechů - Jan Ámos #Komenský, jenž je nazýván Učitel národů. Proto mají dnes, 28. března, svátek všichni #učitelé. Čím bychom bez nich byli? Zaslouží si naši úctu.

Takže se (nejen) jako žáci řiďme slovy Jana Ámose, která vložil do své encyklopedie Svět v obrazech (Orbis pictus): "Co začato, s chutí koná (žene) až do konce, s ničím neodkládá aniže zpívá píseň krkavce, který opakuje: Cras, Cras! (zejtra, zejtra).
Po skončených pracích unavena jsoucí odpočívá; než odpočinutím občerstvená vrací se ke svému zaměstnání, aby lenosti nezvykla.
Pilný žák (učedník) podobá se včelám, jenžto z rozmanitých květů med snášejí do úlu svého."

Všem pedagogům přejeme krásný #Denučitelů a děkujeme za vše, co nám dáváte!

Orbis pictus  Orbis pictusOrbis pictus

Zdroj: https://archive.org/details/joanamoscomenii00unkngoog