Díky, kvůli, vinou, v důsledku...

Předložky díky a kvůli hodně uživatelů považuje za synonyma. V češtině je ale mezi nimi podstatný významový rozdíl. V chybném použití těchto slov sice neděláme chybu pravopisnou, ale jedná se o vážný stylistický prohřešek. Pokud se chceme vyjadřovat na úrovni, musíme umět rozlišit, kdy které předložkové spojení použít. V podstatě se vše řídí tím, jaké je sdělení věty, s jakou skutečností je věta spojována, zda se jedná o spojení pozitiví, negaticní nebo neutrální. Další podobné předložky jsou zásluhou, vinou.

Díky: pozitivní spojení

Díky má význam pomocízásluhou, spojuje se s pozitivními událostmi. Díky, pomocí nebo zásluhou bychom tedy měli užít, pokud popisujeme nějaký pozitivní vliv, sdělujeme něco, za co jsme skutečně vděční, co dobře dopadlo.

Díky pečlivé přípravě odmaturoval s vyznamenáním.
Díky tobě jsem se dostal z nejhoršího.
Díky krásnému počasí jsme si užili koupání.

Aktuálně se právě v tomto spojení dělá v  tisku nejvíce chyb. Je podivné číst například, že Díky dromadné havárii byla dálnice uzavřena. nebo Díky poruše motorů se letadlo zřítilo. Stejně tak zvláštní by bylo napsat Díky tobě nám propadly vstupenky.

Vinou: negativní spojení

Popisuje jednoznačně negativní jev. Na rozdíl od kvůli zde klademe důraz na konkrétní zavinění

Vinou vichřice vypadl v celé čtvrti proud.
Policista zahynul vinou řidičky.
Šumperk prohrál vinou penalty.
Vinou matky jsme se rozešli.

Kvůli, v důsledku: negativní nebo neutrální spojení

Pokud nechceme nebo nemůžeme hodnotit obsah sdělení, použijeme neutrální v důsledku nebo kvůli. Můžeme použít i ve větách, které žádný postoj přímo nevyjadřují. Obě spojení lze tedy používat obecně, ale ve většině případů jistý negativní obsah mají. Sdělují, že nejsme rádi, že se něco stalo nebo děje.

Zabloudili jsme kvůli tobě.
Kvůli tobě jsme přijeli na pohovor pozdě.
V důsledku poruchy je výtah mimo provoz.
Kvůli rodičům se přihlásila na gymnázium.

Pár otázek k procvičení

Nejčastěji se chybně používá předložka díky. Je sice možné, že časem se zastře původní význam a díky bude vyjadřovat prostou příčinu, v současné době však nevhodně sestavené věty vyznívají ne-li ironicky, tedy alespoň neobratně. Například věta: 
Díky zemětřesení vybuchla v Japonsku jaderná elektrárna. 
bude lépe napsána takto:
V důsledku zemětřesení / kvůli zemětřesení / vinou zemětřesení vybuchla v Japonsku jaderná elektrárna.

A otázky na procvičení:

Jaký je významový rozdíl mezi těmito dvěma výroky?
A. Biden ve volbách zvítězil DÍKY korespondenčním hlasům.
B. Biden ve volbách zvítězil KVŮLI korespondenčním hlasům.

Možné vysvětlení je: Biden ve volbách zvítězil díky korespondenčním hlasům. Trump ve volbách prohrál kvůli korespondenčním hlasům (i když příznivci Bidena by mohli i tady napsat "díky")

Jaký je významový rozdíl mezi těmito dvěma výroky?
A. Rozešli jsme se DÍKY matce.
B. Rozešli jsme se KVŮLI matce.

Možné vysvětlení je: ve variatě A. se iniciátor rozchodu rozejít chtěl a možná se k tomu nemohl odhodlat, matka mu pomohla a teď je rád. Ve variatě B je možné, že rozchodu lituje a viní z něj matku.

Jaký je významový rozdíl mezi těmito dvěma výroky?
A. Letadlo jsme nestihli DÍKY tobě.
B. Letadlo jsme nestihli KVŮLI tobě.

Možné vysvětlení je: v prvním případě kvituje mluvčí pozitivně, že mu letadlo uletělo. Mohlo se například stát, že potom zmíněný let provázely komplikace nebo dokonce došlo k havárii, takže nestihnutí letu bylo jednoznačně pozitivní. Nebo došlo k události, která si vyžádala další přítomnost v místě pobytu ap. Druhá věta vyznívá jednoznačně negativně, propadlé letenky, výčitka.

Závěrem aktuální cvičení na téma pandemie

Doplňte na vyznačená místa správnou předložku DÍKY nebo KVŮLI.

 1. .......... koronaviru vláda u nás vyhlásila nouzový stav.
 2. .......... koronaviru byly uzavřeny obchody kromě těch nejnutnějších.
 3. .......... koronaviru ubylo dopravních nehod.
 4. .......... koronaviru přibylo lidí s psychickými problémy.
 5. .......... koronaviru byly na úřadech omezeny úřední hodiny na pondělí a středu dopoledne.
 6. .......... koronaviru byly zavřeny školy a probíhala výuka na dálku.
 7. .......... koronaviru trávili rodiče s dětmi více času pospolu.
 8. .......... koronaviru byly zrušeny kulturní a sportovní akce.
 9. .......... koronaviru se dařilo internetovému nakupování a rozsah online služeb se navýšil.
 10. .......... koronaviru byl vyhlášen zákaz návštěv v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb.
 11. .......... koronaviru přišla řada lidí o výdělek.
 12. .......... koronaviru pracovaly mnohé nemocnice na hraně svých kapacit.
 13. .......... koronaviru se zlepšila kvalita životního prostředí.
 14. .......... koronaviru byly uzavřené restaurace a bary.
 15. .......... koronaviru máme i toho užitečné cvičení.
 16. .......... koronaviru vyplňujeme i toto zbytečné cvičení plné koronaviru.

https://dvojka.rozhlas.cz/nemaji-strechu-nad-hlavou-diky-nebo-kvuli-zemetreseni-7548637

https://www.nechybujte.cz/gramatika-cestiny

https://www.mozaika.eu/cestina-pro-cizince-online-predlozka-diky-nebo-kvuli-i-uroven-b2/dle licence 3.0 Unporte